Sandgräsfjäril Hipparchia semele

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Sandgräsfjäril
Hipparchia semele

 
Sandgräsfjärilen flyger över bl.a. ljughedar och hällmarker under högsommaren.
 
Parningsspelet innehåller bl.a. ett moment där hannen presenterar sig och sin doft genom att fälla ihop sina framvingar över honans antenner.  
 
 

fler
GRÄSFJÄRiLAR
 
luktgräsfjäril
skogsgräsfjäril
kvickgräsfjäril
kamgräsfjäril
pärlgräsfjäril
 
fler
mer eller mindre
ORANGE FJÄRiLAR
nässelfjäril
tistelfjäril
vinbärsfuks
skogsnätfjäril
pärlemorfjärilar
   myrpärlemorfjäril
   brunfläckig pärlemorfjäril
   silverstr. pärlemorfjäril
mindre guldvinge
ängssmygare
aurorafjäril
 
fler
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  amiral
  pärlemorfjärilar
  silverstr. pärlemorfjäril
  myrpärlemorfjäril
  brunfläckig pärlemorfjäril
  skogsnätfjäril
  ängsnätfjäril
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR sandgräsfjäril HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: PRAKTFJÄRiLAR Nymphalidae
UNDERFAMiLJ: GRÄSFJÄRiLAR Satyrinae
ART: SANDGRÄSFJÄRiL Hipparchia semele
Ibland räknas gräsfjärilarna som en egen familj och kallas då Satyridae.