BiLDER LADDAS...


Nattfjärilar - text och bilder.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
 
 
 
Några av de "nattfjärilar" som presenteras med bild och text på www.entomologi.se:
 
--> ängssmygare
--> sexfläckig bastardsvärmare
--> fjällbastardsvärmare
--> liten rotfjäril
--> käkfjäril
--> praktpurpurmal
--> bågpraktmal
--> mätare
   --> dagfjärilsmätare
   --> dagfjärilsmätare - larv
   --> liten fläckmätare
   --> sotmätare
    dubbelvågig lavmätare
   --> blåbärsparkmätare
   --> blåbärslundmätare
   --> vitgrön lundmätare
   --> blekgrön halvmätare
   --> gulvingad fältmätare
   --> snövit streckmätare
   --> sörjande fältmätare
   -> grön fältmätare
   --> tvåbandad atlasmätare
   --> allmän ängsmätare
    syremätare
    allmän månmätare
    rutig buskmätare
    svartvingad vitvingemätare
--> mott
   --> dammott
   --> blekgult ängsmott
--> fjädermott
--> mångflikade fjädermott
--> vit borstspinnare
--> större borstspinnare
--> mindre borstspinnare
--> björnspinnare
--> karminspinnare
--> rödfransad björnspinnare
--> häggspinnmal
--> alhängemal
--> gräshakmal
--> rostbrun bredvecklare
--> blypunkterad brokvecklare
--> tistelblomvecklare
--> ockragul sikelvinge
--> allmänt bandfly
--> stort buskfly
   --> stort buskfly - larv
--> allmänt båtspinnarfly
--> spetsstreckat tofsfly
--> allmän poppelglasvinge
--> mygglik glasvinge
 
--> fjärilar - kort introduktion
--> fjärilar familjer och arter
 
 
 
 
 
(Ibland räknas smygarna i familjen Hesperiidae till dagfjärilarna, ibland till nattfjärilarna.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"DAGFJÄRiLAR" eller "NATTFJÄRiLAR"?

Alla fjärilar som flyger om dagen är inte dagfjärilar; det finns ganska gott om nattfjärilar som är aktiva på dagen. Allmän ängsmätare, till exempel, är en dagaktiv nattfjäril som man ofta ser flyga över ljungmarker i stekande sol.
 

 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 
ilj@flowsim.se
 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se