BiLDER LADDAS...


LEPiDOPTERA - fjärilar - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


M i c r o p t e r i g i d a e E r i o c r a n i i d a e H e p i a l i d a e O p o s t e g i d a e N e p t i c u l i d a e H e l i o z e l i d a e A d e l i d a e I n c u r v a r i i d a e P r o d o x i d a e T i s c h e r i i d a e P s y c h i d a e T i n e i d a e G r a c i l l a r i i d a e R o e s l e r s t a m m i i d a e B u c c u l a t r i c i d a e D o u g l a s i i d a e Y p o n o m e u t i d a e O c h s e n h e i m e r i i d a e L y o n e t i i d a e H e l i o d i n i d a e O e c o p h o r i d a e E l a c h i s t i d a e C o l e o p h o r i d a e A g o n o x e n i d a e B a t r a c h e d r i d a e M o m p h i d a e C o s m o p t e r i g i d a e S c y t h r i d i d a e B l a s t o b a s i d a e G e l e c h i i d a e H o l c o p o g o n i d a e C o s s i d a e L i m a c o d i d a e T o r t r i c i d a e C h o r e u t i d a e S e s i i d a e S c h r e c k e n s t e i n i i d a e E p e r m e n i i d a e W o c k i d a e A l u c i t i d a e P t e r o p h o r i d a e P y r a l i d a e Z y g a e n i d a e H e s p e r i i d a e P a p i l i o n i d a e P i e r i d a e N y m p h a l i d a e L y c a e n i d a e G e o m e t r i d a e L a s i o c a m p i d a e E n d r o m i d a e L e m o n i i d a e S a t u r n i i d a e S p h i n g i d a e N o t o d o n t i d a e D r e p a n i d a e L y m a n t r i i d a e A r c t i i d a e H e r m i n i i d a e N o c t u i d a e
Bild:
Allmänt bandfly
Noctua pronuba


 

 FjÄRiLJSFAMiLjER i Sverige
(med länkar (understrukna) till några av de arter som finns med på www.entomologi.se) • Micropterigidae - käkmalar (käkfjärilar)

   
  Mycket små fjärilar som har fungerande käkar men ingen sugsnabel. På bilden ses den pigga, 5 millimeter korta, barrskogskäkmalen (tidigare: barrskogskäkfjärilen) - Micropterix aureatella - förse sig med pollen från ett hundkäx.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
   
 • Eriocraniidae - purpurmalar
    Praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella

   
 • Hepialidae - rotfjärilar

   
  Korta antenner hör till det som karakteriserar denna familj med 7 arter i Sverige.
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  Den drygt centimeterlånge hannen av arten dvärgrotfjäril (liten rotfjäril) - Phymatopus (Hepialus) hecta - ståtar med förtjockade och ananasdoftande (!) lår.
  Hannens framvingar är roströda med två rader vita, svartkantade fläckar.
  Under parningen hänger de sammankopplade i vegetationen.

   
 • Opostegidae - ögonlocksmalar (ögonlockmalar)

   
 • Nepticulidae - dvärgmalar

   
 • Heliozelidae - bladhålmalar

   
 • Adelidae - antennmalar

   
 • Incurvariidae - bladskärarmalar (bredvingemalar)

   
 • Prodoxidae - knoppmalar (bredvingemalar)

   
 • Tischeriidae - luggmalar (pannluggmalar)

   
 • Psychidae - säckspinnare

   
  Säckspinnarnas larver lever i "säckar" som de spinner omkring sig och förser med diverse växtdelar. Man kan hitta dem på träd, väggar, stenar mm. Här är en som sitter på ett veketågsstrå och som för ovanlighetens skull är ute och rör på sig mitt på blanka da'n.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
 • Tineidae - äkta malar

   
  Hit hör klädesmalen - Tineola biselliella - och pälsmalen - Tinea pellionella - som äter ylle och päls.
   
   
 • Lypusidae - sotmalar

   
 • Hieroxestidae - växthusmalar

   
 • Gracillariidae - styltmalar

   
 • Roeslerstammiidae - bronsmalar

   
 • Bucculatricidae - ögonlappmalar

   
 • Douglasiidae - skäckmalar

   
 • Yponomeutidae - spinnmalar
  Några underfamiljer och arter:
  • Yponomeutinae spinnmalar
     häggspinnmalen.
   (Vissa år spinner mängder av häggspinnmallarver in hela träd i en vit vävnad.)
    

   
 • Ochsenheimeriidae - hornmalar

   
 • Lyonetiidae - vridvingemalar

   
 • Glyphipterigidae - hakmalar
  gräshakmal
   
 • Heliodinidae - signalmalar

   
 • Oecophoridae - plattmalar (inkl. praktmalar)
  (familjen delas ofta upp i Depressariidae - plattmalar och Oecophoridae - praktmalar)
  bågprakmal
   
 • Elachistidae - gräsminerarmalar

   
 • Coleophoridae - säckmalar

   
 • Agonoxenidae - brokmalar

   
 • Batrachedridae - smalvingemalar

   
 • Momphidae - brokmalar

   
 • Cosmopterigidae - fransmalar

   
 • Scythrididae - korthuvudmalar

   
 • Blastobasidae - förnamalar

   
 • Gelechiidae - stävmalar

   
 • Holcopogonidae - spillningsmalar

   
 • Cossidae - träfjärilar

   
    Allmän träfjäril - larv
   
 • Limacodidae - snigelspinnare

   
 • Tortricidae - vecklare

    Rostbrun bredvecklare
   
 • Choreutidae - gnidmalar

   
 • Schreckensteiniidae - konkavmalar

   
 • Epermeniidae - skärmmalar

   
 • Wockidae - raspmalar

   
 • Alucitidae - mångflikmott

   
 • Pterophoridae - fjädermott

   
 • Pyralidae - mott

  Dammott
  Blekgult ängsmott
   
  Huvudet nedåt och de långa ludna palperna utsträckta framför sig verkar vara en av favoritställningarna hos gräsmotten.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
   
 • Zygaenidae - bastardsvärmare

    Fjällbastardsvärmare
   
 • Sesiidae - glasvingar

    Allmän poppelglasvinge
    Mygglik glasvinge
   
 • Hesperiidae - tjockhuvudfjärilar

   
  Stort huvud, kort kropp och ofta hakformigt böjda antennspetsar kännetecknar den här familjen. På bilden representerad av en ängssmygarhanne (Stor ängssmygare) - Ochlodes venatus - och hans vänstra antenn.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   

   
 • Papilionidae - riddarfjärilar

   
  NÅGRA ARTER:
  Parnassius apollo - Apollofjäril
  Papilio machaon - Makaonfjäril
   
 • Pieridae - vitfjärilar

   
  NÅGRA ARTER:
  Anthocharis cardamines - Aurorafjäril
  Gonepteryx rhamni - Citronfjäril
         Citronfjäril - larv
         Citronfjäril - puppa
         Citronfjäril - ägg
  Pieris brassicae - Kålfjäril
  Pieris rapae - Rovfjäril
  Pieris napi - Rapsfjäril
  Colias palaeno - Svavelgul höfjäril
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  En rapsfjäril - Pieris napi - har precis fångats av en gul krabbspindel - Misumena vatia. Krabbspindelhonan blev lite oroad av att vara iakttagen men övergav inte bytet utan släpade med sig den forfarande levande fjärilen så att hon själv kunde gömma sig (trodde hon!) under maskrosen.
   
   
 • Nymphalidae - praktfjärilar

   
  NÅGRA ARTER:
  Aglais urticae - Nässelfjäril
  Nymphalis antiopa - Sorgmantel
  Inachis io - Påfågelöga
  Polygonia c-album - Vinbärsfuks
  Pärlemorfjärilar
     Argynnis paphia - Silverstreckad pärlemorfjäril
     Boloria selene - Brunfläckig pärlemorfjäril
     Boloria aquilonaris - Myrpärlemorfjäril
  Nätfjärilar
     Melitaea athalia - Skogsnätfjäril (Allmän nätfjäril)
  Gräsfjärilar
     Erebia ligea - Skogsgräsfjäril
     Aphantopus hyperantus - Luktgräsfjäril
   
  NÅGRA BiLDER
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  En övervintrad sorgmantel - Nymphalis antiopa - (ovan) satt och solade innan den drog iväg och bjöd på en riktigt stilig flyguppvisning med långa partier av glidflykt.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  Slitna vingar, men fortfarande flygduglig och hungrig: ett övervintrat Påfågelöga - Inachis io - rullar ut sin sugsnabel.
   
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  Aglais urticae - Nässelfjäril.
   
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  Vanessa atalanta - Amiral
  Sommargäst i Sverige.
   
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  Vanessa cardui - Tistelfjäril
  Sommargäst i Sverige.
   
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
  Aphantopus hyperantus - Luktgräsfjäril, hanne.
   
   
 • Lycaenidae - juvelvingar

   
  NÅGRA ARTER:
  Snabbvingar
    grönsnabbvinge   (björnbärssnabbvinge)
  Guldvingar
    mindre guldvinge Blåvingar
    silverblåvinge
    puktörneblåvinge
    hedblåvinge
    violett blåvinge
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  Polyommatus amandus - Silverblåvinge (Silverfärgad blåvinge)
  Alla blåvingar är inte blå: en del hannar och de flesta honorna har bruna vingar. Vid artbestämning är det bäst att titta på vingarnas undersidor.
   
   
 • Geometridae - mätare

   
  Familjens namn syftar förstås på de välbekanta larverna. Mätarlarver har färre fötter än andra larver, de "saknar" tre par bukfötter och går därför sin "mätande" gång. I vila ser de ut som kvistar; bakfötterna håller ett fast tag om någon kvist medan resten av den rakt hållna kroppen lutas utåt. Fytomimes kallas detta sätt att imitera växter (grekiskans fyton=växt och mimäsis=imitation).
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  En lindmätare - Erannis defoliaria - mäter upp en sälg.
   
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
  På bilden ovan:
  Semiothisa (Macaria) alternata - Albågmätare
  Itame brunneata - Ockragul buskmätare
  Jodis putata - Blåbärslundmätare
  Xanthorhoe montanata - Backfläckmätare
  Lomographa temerata - Tvåbandad atlasmätare
  Lomaspilis marginata - Liten fläckmätare
   
  Vissa år kläcks extra många mätarlarver av bl.a. frostfjärilar och lindmätare som spinner in träd och buskar med sina silkestrådar.
   
  Fler mätare:
  Dagfjärilsmätare
  - larv
  Sörjande fältmätare
  Grön fältmätare
  Gulvingad fältmätare
  Blekgrön halvmätare
  Allmän månmätare
  Blåbärslundmätare
  Blåbärsparkmätare
  Vitgrön lundmätare
  Snövit streckmätare
  Syremätare
  Dubbelvågig lavmätare
   
   
 • Lasiocampidae - Egentliga spinnare/ädelspinnare

  Dvärgbjörkspinnare
  Björkspinnare
   
  Den här familjens larver är ofta håriga. På bilden syns en liten bit av en gräsulv - Macrothylacia rubi. Gräsulven övervintrar som larv och ett vinterkvarter var kanske vad den här larven var ute och letade efter en av de sista dagarna i september.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
   
 • Endromidae - skäckspinnare

   
 • Lemoniidae - mjölkörtspinnare

   
 • Saturniidae - påfågelspinnare

   
 • Sphingidae - svärmare

   
  Spolformiga kroppar, långa framvingar och larver med ett horn i bakändan hör till det som är typiskt för den här familjen. Många av de vuxna fjärilarna dricker nektar utan att landa på blommorna. Vissa år besöks Sverige av mängder av större dagsvärmare som kommer flygande söderifrån och som dagtid kan ses dricka nektar på kolibrivis!
   
 • Notodontidae - tandspinnare

   
 • Drepanidae - sikelvingar
  ockragul sikelvinge
   

   
 • Lymantriidae - tofsspinnare

  Larverna i den här familjen har tofsar, därav namnet. En representant är aprikostofsspinnarlarven (allmän fjädertofsspinnare) - Orgyia antiqua -, som har gula borsttofsar på ryggen. Arten har fått nytt namn (2006) och ska nu heta aprikostofsspinnare.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   
   
 • Arctiidae - björnspinnare
  björnspinnare
  vit borstspinnare
  rödfransad björnspinnare
   
 • Herminiidae - sprötflyn

   
 • Noctuidae - nattflyn

    allmänt bandfly
    stort buskfly
      stort buskfly - larv
    spetsstreckat tofsfly
    syreaftonfly
   
 • Nolidae - Trågspinnare
    mindre båtspinnare (allmänt båtspinnarfly)
   

  På bilden nedan ett blågrått aftonfly Acronicta euphorbiae. Det finns flera liknande arter.
   
  copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
   

 
 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Morfologi
 
 
LiTTERATURTiPS:
 • Naturhistoriska riksmuseets webbplats med bilder på nästan alla av de sisådär 2800 arter som påträffats i Sverige.

 
TEXT & FOTO
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRIGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se