Kvickgräsfjäril Pararge aegeria

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Kvickgräsfjäril
Pararge aegeria

 
Kvickgräsfjärilen, Pararge aegeria, har bruna vingovansidor. Förutom ett antal ljusa fläckar på båda vingarna finns det på framvingen en svart ögonfläck och på bakvingen, längs kanten, en rad med svarta ögonfläckar.
 
Kvickgräsfjärilen trivs i skog och flyger från försommaren. Larven lever på och av gräs.
 
Kvickgräsfjärilarna på bilderna fotograferades på Gotland 20130605.
fler
GRÄSFJÄRiLAR
 
sandgräsfjäril
luktgräsfjäril
skogsgräsfjäril
kamgräsfjäril
pärlgräsfjäril
 
 
fler
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  amiral
  pärlemorfjärilar
  silverstr. pärlemorfjäril
  myrpärlemorfjäril
  brunfläckig pärlemorfjäril
  skogsnätfjäril
  ängsnätfjäril
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR kvickgräsfjäril HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: PRAKTFJÄRiLAR Nymphalidae
UNDERFAMiLJ: GRÄSFJÄRiLAR Satyrinae
ART: KViCKGRÄSFJÄRiL Pararge aegeria
Ibland räknas gräsfjärilarna som en egen familj och kallas då Satyridae.