Karminspinnare - Tyria jacobaeae

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Karminspinnare
Tyria jacobaeae

 
Karminspinnare, Tyria jacobaeae, är en värmeälskande s.k. nattfjäril som även dagtid flyger över torra marker. Fjärilen, som är sällsynt, har påträffats upp till Uppland. Karminspinnaren på bilderna flög piggt i stekande sol på Fårö i juni 2013.
 
Larven - tvärrandig i svart och gult som bakkroppen hos en geting - lever på stånds. Färggrannheten hos såväl larv som imago är exempel på aposematisk skyddsteckning - en varning till predatorer: försök inte äta mig, jag smakar hemskt! En fågel som upplevt smaken lär undvika att ge sig på arten igen. (Andra arter som - ur fågelperspektiv - smakar hur gott som helst kan också vara skyddsfärgade och dra nytta av att likna osmakliga/giftiga arter.)
 
Den obehagliga smaken hos karminspinnaren kommer från larvens föda, stånds, som innehåller pyrrolizidin. Karminspinnaren är en av flera insekter i olika ordningar som kan lagra alkaloiden i en ofarlig version medan den hos andra varelser omvandlas till en giftigare version.
 

 
 
 
 
Andra fjärilar med röda fläckar på vingarna hittar man bl.a. i fjärilsfamiljen bastardsvärmare, t.ex. fjällbastardsvärmare och sexfläckig bastardsvärmare.

 

fler
BJÖRNSPiNNARE
 
björnspinnare
vit borstspinnare
mindre borstspinnare
större borstspinnare
rödfransad björnspinnare

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
 
KORT om VAR karminspinnaren HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: BJÖRNSPiNNARE Arctiidae
ART: KARMiNSPiNNARE Tyria jacobaeae
 

 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
fjärilsfamiljer & fjärilsarter i Sverige
några vanliga svenska fjärilar
[småbilder med länkar till sidor om de olika fjärilarna]
 
testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
 
ViTFJÄRiLAR
Pieridae
vitfjärilar
  citronfjäril
  citronfjäril - ägg
  citronfjäril - larv
  citronfjäril - puppa
  aurorafjäril
  svavelgul höfjäril
  rapsfjäril
  kålfjäril
 
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  pärlemorfjärilar
  silverstreckad pärlemorfjäril
  myrpärlemorfjäril
  brunfläckig pärlemorfjäril
  allmän nätfjäril
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
 
JUVELViNGAR
Lycaneidae
  liten guldvinge
  vitfläckig guldvinge
  almsnabbvinge
  eksnabbvinge
  eldsnabbvinge
  grönsnabbvinge
 (björnbärssnabbvinge)
  blåvingar
  puktörneblåvinge
  hedblåvinge
  violett blåvinge
  silverblåvinge
 
GRÄSFJÄRiLAR
Satyridae
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
 
TJOCKHUVUDEN(!?)
Hesperiidae
  ängssmygare
 
BASTARDSVÄRMARE
Zyganeidae
  fjällbastardsvärmare
 
KÄKFJÄRiLAR
Micropterygidae
  barrskogskäkfjäril
 
GLASViNGAR
Sesiidae
  allmän poppelglasvinge
  mygglik glasvinge
   puppskal
 
TRÄFJÄRiLAR
Cossidae
  allmän träfjäril - larv
 
PURPURMALAR
Eriocraniidae
  praktpurpurmal
 
PRAKTMALAR
Oecophoridae
  bågpraktmal
  jättepraktmal
 
ROTFJÄRiLAR
Hepialidae
  dvärgrotfjäril (liten rotfjäril)
 
MÄTARFJÄRiLAR
Geometridae
  mätare
  dagfjärilsmätare
  dagfjärilsmätare - larv
  liten fläckmätare
  allmän månmätare
  några larver
  lindmätare/larv
  blåbärsparkmätare
  snövit streckmätare
  blåbärslundmätare
  vitgrön lundmätare
  blekgrön halvmätare
  allmän ängsmätare
  sörjande fältmätare
  gulvingad fältmätare
  grön fältmätare
  tvåbandad atlasmätare
  syremätare
  allmän månmätare
  rutig buskmätare
  svartribbad vitvingemätare
 
MOTT
Pyralidae
  mott
  dammmott
  blekgult ängsmott
 
FJÄDERMOTT
Pterophoridae
  fjädermott
 
MÅNGFLiKADE FJÄDERMOTT
Alucitidae
  mångflikade fjädermott
 
SPiNNMALAR
Yponomeutidae
  häggspinnmal
  alhängemal
 
HAKMALAR
Glyphipterigidae
  gräshakmal
 
ÄDELSPiNNARE
Lasiocampidae
  dvärgbjörkspinnare
  björkspinnare
 
BJÖRNSPiNNARE
Arctiidae
  björnspinnare
  vit borstspinnare
  rödfransad björnspinnare
 
SiKELViNGAR
Drepanidae
  ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
Tortricidae
  blypunkterad brokvecklare
  rostbrun bredvecklare
  tistelblomvecklare
 
NATTFLYN (inkl trågspinnare)
Noctuidae
  allmänt bandfly
  stort buskfly
   stort buskfly - larv
  mindre båtspinnare  (allmänt båtspinnarfly)
  spetsstreckat tofsfly
  syreaftonfly