BiLDER LADDAS...


Grönsnabbvinge (björnbärssnabbvinge) Callophrys rubi - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
kontrast textstorlek
 
Grönsnabbvinge
Björnbärssnabbvinge
Callophrys rubi
vingspann 22-24 mm
 
Grönsnabbvinge är en av de cirka 30 arter i familjen juvelvingar - Lycaenidae - som påträffats i Sverige.
Grönsnabbvinge är allmän och finns i hela landet; man ser den ofta flyga - snabbt! - i skogsbryn. Grönsnabbvinge flyger från tidig vår.
 
Vingarnas ovansidor är bruna men fjärilen vilar alltid med vingarna sammanslagna så det är mest den gröna/blågröna färgen man ser. Färgen på vingarnas undersidor är reflekterad och varierar med ljusets infallsvinkel mellan gröngrönt och blågrönt. En del individer har fler vita fläckar på vingarna som också - precis som hos andra snabbvingar - har små utskott. Men det mesta av dem har fjärilen på den övre bilden blivit av med.
 
Som alla fjärilar genomgår grönsnabbvinge en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago. Larven lever på lite olika växter, bl.a. blåbär. Den fullbildade fjärilen flyger tidigt på våren.
 
Grönsnabbvinge kallades tidigare björnbärssnabbvinge (artepitet rubi syftar på växtsläktet Rubus där björnbär ingår).
 

 

fler juvelvingar
 
  -> mindre guldvinge
Andra fjärilar i samma familj:
 
  -> mindre guldvinge
 
Och några andra:
 
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
 
[mer om fjärilar hittas i menyn till vänster]

 
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   JUVELViNGAR 
   Lycaenidae
ART:         GRÖNSNABBViNGE
         Callophrys rubi

 
 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> vitfjärilar
    -> citronfjäril
    -> rapsfjäril
    -> aurorafjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> pärlemorfjärilar
    -> silverstreckad pärlemorfjäril
    -> myrpärlemorfjäril
    -> brunfläckig pärlemorfjäril

Sidan gjordes av

I Ljungström

Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
 
COPYRiGHT I Ljungström
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se