Eldsnabbvinge (björksnabbvinge) - Thecla betulae

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
      fler
      mer eller mindre
      helt eller delvis
      ORANGE FJÄRiLAR
       nässelfjäril
       Aglais urticae
       tistelfjäril
       Vanessa cardui
       vinbärsfuks
       Polygonia c-album
       skogsnätfjäril
       Melitaea athalia
       pärlemorfjärilar
       Heliconiinae
         myrpärlemorfjäril
         Boloria aquilonaris
         brunfläckig pärlemorfjäril
         Boloria selene
         silverstreckad pärlemorfjäril
         Argynnis paphia
       mindre guldvinge
       Lycaena phlaeas
       vitfläckig guldvinge
       Lycaena virgaureae
       kamgräsfjäril
       Coenonympha pamphilus
       aurorafjäril
       Anthocharis cardamines
 
      Ser man eldsnabbvingen från ovansidan ser den väl mest brun ut.
      Fler
Eldsnabbvinge
björksnabbvinge
Thecla betulae
 
 
Eldsnabbvinge - Thecla betulae - flyger under sensommaren över marker där det gärna får finnas slån som är en av de växter som uppskattas av larven. Annat som eldsnabbvingen kan livnära sig av under larvtiden är enligt litteraturen fruktträd.
 
Vingarnas undersidor är orange med vita linjer (liknande vita linjer har även de andra snabbvingarna som t.ex. eksnabbvingen och almsnabbvingen). Ovansidorna är bruna med en brandgul fläck på framvingens yttre hälft. Bakvingarna är försedda med små orange "svansar".
 
Eldsnabbvingarna på bilderna fotograferades i Trollskogen på Öland 20140823-24.
 
 
 

Eldsnabbvingen är en SNABBViNGE som är en JUVELViNGE som är en FJÄRiL...
 
fler
SNABBViNGAR
    almsnabbvinge
    Satyrium w-album
    eksnabbvinge
    Neozephyrus quercus
    grönsnabbvinge
    Callophrys rubi
 

 
fler
JUVELViNGAR
Lycaneidae
 
GULDViNGAR
       liten guldvinge
       Lycaena phlaeas
       vitfläckig guldvinge
       Lycaena virgaureae
 
SNABBViNGAR
       almsnabbvinge
       Satyrium w-album
       eksnabbvinge
       Neozephyrus quercus
       grönsnabbvinge
       Callophrys rubi
 
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       Polyommatus icarus
       ängsblåvinge
       Polyommatus semiargus
       silverblåvinge
       Polyommatus amandus
       hedblåvinge
       Plebeius idas
       violett blåvinge
       Plebeius optilete
       brun blåvinge
       Aricia eumedon
       mindre blåvinge
       Cupido minimus
       tosteblåvinge
       Celastrina argiolus
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på fjärilar)]
kort om var bland insekterna Eldsnabbvinge Thecla betulae hör hemma
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: JUVELViNGAR Lycaenidae
UNDERFAMiLJ: SNABBViNGAR Satyrinae
ART: ELDSNABBViNGE Thecla betulae
 

 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
fjärilsfamiljer & fjärilsarter i Sverige
några vanliga "svenska" fjärilar
[småbilder med länkar till sidor om de olika fjärilarna]
 
testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
 
ViTFJÄRiLAR
Pieridae
vitfjärilar
Pieridae
  citronfjäril
  Gonepteryx rhamni
    citronfjäril - ägg
    citronfjäril - larv
    citronfjäril - puppa
  aurorafjäril
  Anthocharis cardamines
  svavelgul höfjäril
  Colias palaeno
  rapsfjäril
  Pieris napi
  kålfjäril
  Pieris brassicae
 
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  amiral
  pärlemorfjärilar
  silverstreckad pärlemorfjäril
  myrpärlemorfjäril
  brunfläckig pärlemorfjäril
  ängsnätfjäril
  skogsnätfjäril
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
  kamgräsfjäril
  pärlgräsfjäril
  kvickgräsfjäril
 
JUVELViNGAR
Lycaneidae
  mindre guldvinge
  vitfläckig guldvinge
  grönsnabbvinge
  almsnabbvinge
  eksnabbvinge
  eldsnabbvinge
  blåvingar
  puktörneblåvinge
  hedblåvinge
  violett blåvinge
  silverblåvinge
  mindre blåvinge
  brun blåvinge
 
 
GRÄSFJÄRiLAR
Saturinae/(Satyridae)
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
  pärlgräsfjäril
  kamgräsfjäril
  sandgräsfjäril
  kvickgräsfjäril
 
TJOCKHUVUDEN(!?)
Hesperiidae
  ängssmygare
 
BASTARDSVÄRMARE
Zyganeidae
  sexfläckig bastardsvärmare
  fjällbastardsvärmare
 
KÄKFJÄRiLAR
Micropterygidae
  barrskogskäkfjäril
 
GLASViNGAR
Sesiidae
  allmän poppelglasvinge
  mygglik glasvinge
   puppskal
 
TRÄFJÄRiLAR
Cossidae
  allmän träfjäril - larv
 
PURPURMALAR
Eriocraniidae
  praktpurpurmal
 
PRAKTMALAR
Oecophoridae
  bågpraktmal
  jättepraktmal
 
ROTFJÄRiLAR
Hepialidae
  dvärgrotfjäril (liten rotfjäril)
 
MÄTARFJÄRiLAR
Geometridae
  mätare
  dagfjärilsmätare
  dagfjärilsmätare - larv
  liten fläckmätare
  allmän månmätare
  några larver
  lindmätare/larv
  blåbärsparkmätare
  snövit streckmätare
  blåbärslundmätare
  vitgrön lundmätare
  blekgrön halvmätare
  allmän ängsmätare
  sörjande fältmätare
  gulvingad fältmätare
  grön fältmätare
  tvåbandad atlasmätare
  syremätare
  allmän månmätare
  rutig buskmätare
  svartribbad vitvingemätare
  sotmätare
 
MOTT
Pyralidae
  mott
  dammmott
  blekgult ängsmott
 
FJÄDERMOTT
Pterophoridae
  fjädermott
 
MÅNGFLiKADE FJÄDERMOTT
Alucitidae
  mångflikade fjädermott
 
SPiNNMALAR
Yponomeutidae
  häggspinnmal
  alhängemal
 
HAKMALAR
Glyphipterigidae
  gräshakmal
 
ÄDELSPiNNARE
Lasiocampidae
  dvärgbjörkspinnare
  björkspinnare
 
BJÖRNSPiNNARE
Arctiidae
  björnspinnare
  större borstspinnare
  mindre borstspinnare
  karminspinnare
  vit borstspinnare
  rödfransad björnspinnare
 
SiKELViNGAR
Drepanidae
  ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
Tortricidae
  rostbrun bredvecklare
  tistelblomvecklare
 
NATTFLYN (inkl trågspinnare)
Noctuidae
  allmänt bandfly
  stort buskfly
   stort buskfly - larv
  mindre båtspinnare  (allmänt båtspinnarfly)
  spetsstreckat tofsfly
  syreaftonfly