Eksnabbvinge - Neozephyrus quercus

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
 
Eksnabbvinge
Neozephyrus quercus
 
 
Eksnabbvinge - Neozephyrus quercus - håller mest till uppe i ekar men fjärilen på bilden hittades på marken under en ek på Kinnekulle där den tappert men förgäves övade på att flyga. Ena vingen var skadad (syns på bild nr 3). Framvingarnas ovansidor har partier med skimrande blå fjäll.
 

 
 
 

Eksnabbvingen är en SNABBViNGE som är en JUVELViNGE som är en FJÄRiL som är en iNSEKT...
 
fler
SNABBViNGAR
    almsnabbvinge
    Satyrium w-album
    eldsnabbvinge
    Thecla betulae
    grönsnabbvinge
    björnbärssnabbvinge
    Callophrys rubi
 
 

 
 
fler
JUVELViNGAR
Lycaneidae
 
GULDViNGAR
       liten guldvinge
       Lycaena phlaeas
       vitfläckig guldvinge
       Lycaena virgaureae
 
SNABBViNGAR
       almsnabbvinge
       Satyrium w-album
       eksnabbvinge
       Neozephyrus quercus
       eldsnabbvinge
       Thecla betulae
       grönsnabbvinge
       björnbärssnabbvinge
       Callophrys rubi
 
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       Polyommatus icarus
       hedblåvinge
       Plebeius idas
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       brun blåvinge
       ängsblåvinge
       mindre blåvinge
       tosteblåvinge
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på fjärilar)]
KORT om VAR eksnabbvinge Neozephyrus quercus HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: JUVELViNGAR Lycaenidae
UNDERFAMiLJ: SNABBViNGAR Satyrinae
ART: EKSNABBViNGE Neozephyrus quercus
 

 
mer om...
FJÄRiLAR
Lepidoptera
 
fjärilsfamiljer & fjärilsarter i Sverige
några vanliga "svenska" fjärilar
[småbilder med länkar till sidor om de olika fjärilarna]
 
testa om du känner igen några vanliga fjärilar?
 
ViTFJÄRiLAR
Pieridae
vitfjärilar
  citronfjäril
  citronfjäril - ägg
  citronfjäril - larv
  citronfjäril - puppa
  aurorafjäril
  svavelgul höfjäril
  rapsfjäril
  kålfjäril
 
PRAKTFJÄRiLAR
Nymphalidae
praktfjärilar
  nässelfjäril
  sorgmantel
  påfågelöga
  vinbärsfuks
  tistelfjäril
  amiral
  pärlemorfjärilar
  silverstreckad pärlemorfjäril
  myrpärlemorfjäril
  brunfläckig pärlemorfjäril
  ängsnätfjäril
  skogsnätfjäril
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
  kamgräsfjäril
  pärlgräsfjäril
  kvickgräsfjäril
 
JUVELViNGAR
Lycaneidae
  mindre guldvinge
  vitfläckig guldvinge
  grönsnabbvinge
  almsnabbvinge
  blåvingar
  puktörneblåvinge
  hedblåvinge
  violett blåvinge
  silverblåvinge
  mindre blåvinge
  brun blåvinge
 
 
GRÄSFJÄRiLAR
Saturinae/(Satyridae)
  luktgräsfjäril
  skogsgräsfjäril
  pärlgräsfjäril
  kamgräsfjäril
  sandgräsfjäril
  kvickgräsfjäril
 
TJOCKHUVUDEN(!?)
Hesperiidae
  ängssmygare
 
BASTARDSVÄRMARE
Zyganeidae
  fjällbastardsvärmare
 
KÄKFJÄRiLAR
Micropterygidae
  barrskogskäkfjäril
 
GLASViNGAR
Sesiidae
  allmän poppelglasvinge
  mygglik glasvinge
   puppskal
 
TRÄFJÄRiLAR
Cossidae
  allmän träfjäril - larv
 
PURPURMALAR
Eriocraniidae
  praktpurpurmal
 
PRAKTMALAR
Oecophoridae
  bågpraktmal
  jättepraktmal
 
ROTFJÄRiLAR
Hepialidae
  dvärgrotfjäril (liten rotfjäril)
 
MÄTARFJÄRiLAR
Geometridae
  mätare
  dagfjärilsmätare
  dagfjärilsmätare - larv
  liten fläckmätare
  allmän månmätare
  några larver
  lindmätare/larv
  blåbärsparkmätare
  snövit streckmätare
  blåbärslundmätare
  vitgrön lundmätare
  blekgrön halvmätare
  allmän ängsmätare
  sörjande fältmätare
  gulvingad fältmätare
  grön fältmätare
  tvåbandad atlasmätare
  syremätare
  allmän månmätare
  rutig buskmätare
  svartribbad vitvingemätare
 
MOTT
Pyralidae
  mott
  dammmott
  blekgult ängsmott
 
FJÄDERMOTT
Pterophoridae
  fjädermott
 
MÅNGFLiKADE FJÄDERMOTT
Alucitidae
  mångflikade fjädermott
 
SPiNNMALAR
Yponomeutidae
  häggspinnmal
  alhängemal
 
HAKMALAR
Glyphipterigidae
  gräshakmal
 
ÄDELSPiNNARE
Lasiocampidae
  dvärgbjörkspinnare
  björkspinnare
 
BJÖRNSPiNNARE
Arctiidae
  björnspinnare
  större borstspinnare
  mindre borstspinnare
  karminspinnare
  vit borstspinnare
  rödfransad björnspinnare
 
SiKELViNGAR
Drepanidae
  ockragul sikelvinge
 
VECKLARE
Tortricidae
  rostbrun bredvecklare
  tistelblomvecklare
 
NATTFLYN (inkl trågspinnare)
Noctuidae
  allmänt bandfly
  stort buskfly
   stort buskfly - larv
  mindre båtspinnare  (allmänt båtspinnarfly)
  spetsstreckat tofsfly
  syreaftonfly