BiLDER LADDAS...


Citronfjäril - Gonepteryx rhamni - ägg - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Citronfjäril - Gonepteryx rhamni
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
kontrast textstorlek
 
Citronfjäril
Gonepteryx rhamni
ägg
  -> larv
  -> puppa
  -> imago
 
 
>
Ägg av citronfjärilbrakved.
 

ANDRA ViTFJÄRiLAR:
  -> aurorafjäril
  -> svavelgul höfjäril
   kålfjäril
  -> rapsfjäril
 
 
 
 
 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> påfågelöga
  -> sorgmantel
  -> vinbärsfuks
  -> häggspinnmal
 
fler fjärilar hittas i menyn till vänster
 
KORT om VAR citronfjäril HÖR HEMMA:
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   ViTFJÄRiLAR 
      Pieridae
ART:         CiTRONFJÄRiL
            Gonepteryx rhamni

 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se