Citronfjärilen och andra fjärilar har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och fullbildad fjäril. Så här ser citronfjärilen ut i de olika stadierna:
 
citronfjäril - imago
citronfjäril - ägg
citronfjäril - larv
citronfjäril - puppa
 
Citronfjärilen hör till gruppen vitfjärilar - Pieridae.
 
mer om...
ViTFJÄRiLAR
aurorafjäril
kålfjäril
rapsfjäril
svavelgul höfjäril
 

 
 
PRAKTFJÄRiLAR
Sorgmantel
Nässelfjäril
Påfågelöga
vinbärsfuks
 
fjärilar - introduktion
fjärilsfamiljer i Sverige
 
 
 
 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Morfologi