Brun blåvinge - Aricia eumedon
copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Brun blåvinge
Aricia eumedon

 
Brun blåvinge - Aricia eumedon - uppskattar midsommarblomster (skogsnäva) inte bara som fullbildad fjäril utan även som larv. På bilderna förser sig vuxna fjärilar med nektar; larverna, som behöver lite bastantare föda för att kunna växa, väljer andra delar av nävor.
 
Hos brun blåvinge är både hon- och hanfjärilarnas vingar bruna på ovansidorna. Enklast skiljs brun blåvinge från andra brunvingade blåvingar på vingundersidornas teckning.
 
 

fler
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       hedblåvinge
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       mindre blåvinge
       ängsblåvinge
       tosteblåvinge
 
fler
JUVELViNGAR
Lycaneidae
 
GULDViNGAR
       liten guldvinge
       vitfläckig guldvinge
 
SNABBViNGAR
       almsnabbvinge
       eksnabbvinge
       grönsnabbvinge
      ( björnbärssnabbvinge)
 
BLÅViNGAR
       puktörneblåvinge
       hedblåvinge
       violett blåvinge
       silverblåvinge
       mindre blåvinge
       ängsblåvinge
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på fjärilar)]
KORT om VAR brun blåvinge HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: FJÄRiLAR LEPiDOPTERA
FAMiLJ: JUVELViNGAR Lycaenidae
UNDERFAMiLJ: BLÅViNGAR Polyommatinae
ART: BRUN BLÅViNGE Aricia eumedon