BiLDER LADDAS...


Allmän ängsmätare - Ematurga atomaria - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
Allmän ängsmätare - Ematurga atomaria
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 
 
 
 
kontrast textstorlek
 
Allmän ängsmätare
Ematurga atomaria
hanne
vingspann ca 25 mm
-> allmän ängsmätare - hona
 
Allmän ängsmätare förekommer i hela landet.
 
Larvtiden tillbringar allmän ängsmätare på ljung.
 

Några andra mätare - Geometridae:
 
  -> dagfjärilsmätare
  -> dagfjärilsmätare - larv
  -> blåbärslundmätare
  -> vitgrön lundmätare
  -> blekgrön halvmätare
  -> liten fläckmätare
  -> svartribbad vitvingemätare
  -> rutig buskmätare
   dubbelvågig lavmätare
  -> blåbärsparkmätare
  -> snövit streckmätare
  -> gulvingad fältmätare
  -> grön fältmätare
  -> sörjande fältmätare
  -> tvåbandad atlasmätare
  -> blekgrön halvmätare
   syremätare
   allmän månmätare
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR Allmän ängsmätare HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:Fjärilar
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:   Mätare 
   Geometridae
UNDERFAMiLJ:      Fläckmätare 
      Ennominae
ART:         Allmän ängsmätare
         Ematurga atomaria

 

 
 
...mer om fjärilar:
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn till vänster]
 
  -> kort introduktion till ordningen fjärilar
  -> fjärilsfamiljer i Sverige
  -> citronfjäril
  -> mindre guldvinge
  -> nässelfjäril
  -> sorgmantel
  -> påfågelöga
  -> blåvingar

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se