Tyskgeting - Vespula germanica
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Tyskgeting (nytt namn fr. 2009)
Tysk geting
Vespula germanica
 
Tysk geting har ett runt ansikte med korta kinder, tre små svarta fläckar på munskölden (som snyltgetingen) och fyra gula fläckar på bakre delen av mellankroppen (som bland annat den vanliga getingen).
 
Tyskgetingen hör till de getingar som ibland väljer att bygga bo i marken, ibland i någon byggnad. Andra "jordgetingar" är den vanliga getingen och den rödbandade getingen.
 

 

 

mer om getingar
 
getingar
    rödbandad geting
 

Några andra insekter som är randiga i gult och svart:
 
getinglik blomfluga
poppelglasvinge
stekelflugor
ORDNiNGSTEKLAR Hymenoptera
UNDERORDNiNG    MiDJESTEKLAR    Apocrita
(GRUPP)      (GADDSTEKLAR)      (Aculeata)
ÖVERFAMiLJ        GETiNGAR        Vespoidea
FAMiLJ          SOCiALA GETiNGAR          Vespidae
ART             TYSK GETiNG             Vespula germanica