copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
Röd sammetsstekel (NT) (LC)
större spindelstekel
bistekel
Mutilla europaea
hona
10-12 mm
 
Sammetssteklar hör, tillsammans med bl.a. sociala getingar ("vanliga getingar") och myror, till överfamiljen getingar. Som goda representanter för getinggruppen är sammetssteklar som regel tydligt tecknade i aposematiska färger. Aposematiskt tecknade insekter (och många andra djur) "sänder" - till skydd för sig själva - varningssignaler till predatorer (rovdjur): "jag smakar illa!", "jag har gadd och kan stickas!". Ibland handlar det om tomma hot. Det finns t.ex. ett antal obeväpnade blomflugor som liknar gaddsteklar, bl.a. liknar slamflugor honungsbin och andra blomflugor är tecknade i gult och svart som getingar. Ibland kan det då handla om någon typ av mimicry.
 
I sammetsstekelns fall är hotet dock inte tomt; honorna är försedda med gadd. (I USA finns t.o.m. en sammetsstekelart som går under namnet "Mule killer"!?)
Gaddlösa är däremot ett par kortvingar (skalbaggar) som man kan hitta på samma platser som sammetsstekeln Mutilla europaea och som till färg och teckning påminner om röd sammetsstekel. (Den överkryssade insekten nederst på bilden med texten mimicry är en kortvinge (skalbagge, inte en stekel).)
 
Larvstadierna tillbringar röd sammetsstekel, Mutilla europaea, i humlebon där den äter humlornas larver. Som fullbildad föredrar den nektar och andra sötsaker. (Sötsaker var förmodligen det som lockat två av sammetssteklarna på bilderna till en insektsrestaurang i form av en savande björk. Samtidigt på samma björk: ett gäng överförfriskade getingar, fyra komplett inkommunikabla savsörplande guldbaggar, två myskbockar, en tegelbock, en fyrbandad blombock, ett par glansbaggar, sandgräsfjärilar och amiraler mm mm.)
 
Röd sammetsstekel, Mutilla europaea är sällsynt och rödlistad (NT). Arten förekommer i södra delen av landet. Två av sammetssteklarna på bilderna fotograferades i Mölndal, den tredje vid Fjärås Bräcka.
 
I Sverige finns ytterligare en art i familjen sammetssteklar: silversammetsstekeln Smicromyrme rufipes som hör till släktet smalsammetssteklar.
 
Den överkryssade insekten är en obeväpnad (ingen gadd) kortvinge (skalbagge) som till färg och teckning påminner om röd sammetsstekel.
 
I samma område (hällmark, tall, ljung) fotades f.ö. även de här hasselsnokarna och den rara(!?) knölspindeln Araneus angulatus.
 
mer info om röd sammetsstekel
artdata/slu

 

mer om...
STEKLAR
Hymenoptera
 
humlor
Bombus-arter
getingar
Vespidae

 

[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på STEKLAR]
 

 
Röd sammetsstekel (större spindelstekel) Mutilla europaea
ORDNiNG  STEKLAR Hymenoptera
UNDERORDNiNG   MiDJESTEKLAR Apocrita
ÖVERFAMiLJ   GETiNGAR Vespoidea
FAMiLJ   SAMMETSSTEKLAR Mutillidae
SLÄKTE   TJOCKSAMMETSSTEKLAR Mutilla
ART   RÖD SAMMETSSTEKEL Mutilla europaea