Lindbladstekel Caliroa annulipes

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Lindbladstekel
Caliroa annulipes
larv
färdigvuxen larv är ca 1 cm
 
Lind, ek, björk, bok, rönn och sälg hör till de lövträd som kan utses till larvföda av den äggläggande lindbladstekeln. Honorna, som på våren kläckts ur övervintrade puppor, använder sina äggläggare till att föra in äggen i bladen. De lite lätt snigellika larverna är gröna och har ett gelatinliknande täcke över kroppen. De håller till på undersidan av bladen där de gnager bort bladvävnad mellan bladets ledningssträngar.
 
Då och då kläcks det ovanligt många hungriga larver med tillfälligt slokande lindar som resultat. Glupskast lär honlarverna vara. Under den ungefär månadslånga larvperioden uppges en honlarv kunna beta av en bladyta om sisådär 20 kvadratcentimeter(*) (något mindre än största sidan på en ordinär (liten) tändstickask). När larverna ätit, vuxit och ömsat hud några gånger söker de sig ner till marken där de förpuppas i en kokong.
 
Naturliga fiender som till exempel parasitsteklar och fåglar ger sig på bladsteklar i olika stadier (ägg-larv-puppa-imago) och reducerar antalet.
 
Där det är tillräckligt varmt hinner lindbladstekeln med två generationer på en sommar. Lindbladstekeln övervintrar som puppa.
 
I Sverige finns det ytterligare två arter i samma släkte:
Caliroa cerasi ("slemmig fruktbladstekel"), som bland annat äter blad på päronträd, och Caliroa cinxia, som trivs på ek.
 
 
 
Några andra larver som då och då kan kan kläckas i mängd och tillfälligt avlöva träd och buskar är till exempel fjärilslarverna häggspinnmal och lindmätare
 
 
 


 
mer om steklar - Hymenoptera:
 
-> honungsbi
-> humlor
  -> ljunghumla
  -> mörk jordhumla
  -> hushumla
  -> ängshumla
-> getingar
-> växtsteklar
  -> tallstekel
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
KORT om VAR lindbladstekeln HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG:STEKLAR
HYMENOPTERA
UNDERORDNiNG:    VÄXTSTEKLAR 
   Symphyta
SLÄKTE:      BLADSTEKLAR 
      Tenthredinidae
ART:         LiNDBLADSTEKEL
         Caliroa annulipes

 

 
 
(*) Urban, J.: Contribution to the knowledge of the development of Caliroa annulipes Klug (Hymenoptera, Tenthredinidae). Acta univ. agric. et silvic Mendel. Brun. (Brno), 2001, XLIX, No. 3, pp. 7-28