Volucella pellucens

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 

Fönsterblomfluga
Volucella pellucens
12-16 mm
hanne
hona
 
Blomflugan Volucella pellucens har ett brett gulvitt-vitt band på främre delen av bakkroppen, vingar med svarta fläckar och ett ribbnät ā la Volucella där bl.a. de två främre vingribborna går ihop innan de når vingens ytterkant.
 
Många blomflugor har larver som kryper omkring på växter och sätter i sig bladlöss med så god aptit att de används som biologiska bladlusbekämpare, men det gäller inte Volucella-arterna. De tillbringar istället sin larvtid i getingbon(!) och humlebon där de lever av diverse avfall.

 
 
 

mer om...
BLOMFLUGOR
Syrphidae
 
flyttblomfluga
Episyrphus balteatus
kärrblomflugor
Helophilus sp.
Scaeva pyrastri
Sericomyia silentis
Slamflugor Eristalis sp.
Getinglik blomfluga

 
iNTE blomflugor
Sorgmyggor är iNTE blomflugor men en del arter håller gärna till i närheten av blomkrukor.
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

 
ORDNiNG TVÅViNGAR Diptera
     FLUGOR   Brachycera
FAMiLJ       BLOMFLUGOR     Syrphidae
ART         FÖNSTERBLOMFLUGA        Volucella pellucens