BiLDER LADDAS...


Blomflugor - puppor - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se

 
kontrast textstorlek
 

Blomflugor...
...i puppstadium
puparierna på bilderna är ca 5-7 mm
larver
fullbildade blomflugor
 
Man skulle kunna tro att de här små droppformade skapelserna är minisnäckor eller småsniglar men det är faktiskt blomflugor i puppformat.
När larverna ätit och vuxit färdigt förankrar de sig på någon växtdel, den sista larvhuden hårdnar, bildar ett droppformat puparium och inuti det sätter den totala förvandlingen igång: från larv via "oidentifierbar sörja" till pigg, välflygande fluga.
 
Den fullbildade flugan tar sig ut ur pupariet med hjälp av en blåsa - i pannan - som pumpas upp och trycker ut en rund lucka.
 
Blomflugornas larver och puppor kan se väldigt olika ut. En del larver lever t.ex. i vatten och är försedda med långa andningsrör i bakändan, andra har formmässigt mer gemensamt med risgryn och lever i getingbon(!). De blomflugor som under larvtiden lever av bladlöss - t.ex. bladlössens skräck Episyrphus balteatus - har puppor av den typ som visas på bilderna.  


 
 
 

mer om...
BLOMFLUGOR
Syrphidae
 
flyttblomfluga
Episyrphus balteatus
Scaeva pyrastri
Sericomyia silentis
slamflugor Eristalis
kärrblomflugor
Helophilus sp.
getinglik blomfluga
Volucella pellucens
 
...några andra PUPPOR
 
aspglansbagge - puppa
7-prickig nyckelpiga
puppa
citronfjäril - puppa
 
Det är inte alla insekter som genomgår ett puppstadium; många kliver ut ur sista larvhuden som fullbildade. Till dem hör bl.a. trollsländor och när de tar sig ut ur larvhuden ser det ut så här.

 

 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström,
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se