Svängflugor - Sepsidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Svängflugor
Sepsidae
 
Svängflugor är små, mörka och ofta metallskimrande i blågrönt eller violett. De har stora fasettögon på ett runt huvud. Flera arter har en svart fläck längst ut på vingarna. Den framtill lite avsmalnande bakkroppen gör att de påminner en del om små myror.
 
Namnet svängflugor har de fått för sitt lustiga sätt att vifta med vingarna var de sitter och var de går. Möjligen handlar det om kommunikation svängflugor emellan. Ett livligt vingviftande ingår i de olika arternas parningsritualer men också när de befinner sig i enkönade församlingar sägs såväl honor som hannar veva med vingarna. Ofta ser man dessutom ensamma individer gå omkring och svänga med vingarna.
 
Flugfamiljens vetenskapliga namn syftar på främst larvernas favorittillhåll som är multnande material. Komposter, djur- och fågelspillning hör till sådant som uppskattas av svängflugornas larver.
 
Fullbildade svängflugor hämtar näring från spillning (ett måste för honornas äggproduktion) och sötsaker som honungsdagg, nektar och sav.
 
Svängflugor är, såvitt man vet, de enda flugor som är utrustade med doftkörtlar som verkar ha med försvar att göra. Myror, spindlar, getingar och andra fiender har setts avbryta attacker på svängflugor när de känt den sötaktiga doften.
 
I Sverige har man påträffat cirka 30 arter i familjen svängflugor Sepsidae; släktena Sepsis och Themira samlar de flesta arterna.
 
Flugorna på bilderna (tre olika arter) är 4-5 mm långa. De små vita prickar som syns vid flugornas midjor på en del av bilderna är haltererna. På sidan om tvåvingar finns en bild på ett par större halterer.
 
"Its function remains one of the biggest mysteries of sepsid biology."
Om vingviftandet i The Sepsidae (Diptera) of Europe (2002)1.
 
 
 
 
 
 
 
 
FLER FLUGOR:
 

 
fler flugor finns under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster  


UTVECKLiNG
Som andra tvåvingar har svängflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

 

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:  flugor
  Brachycera
GRUPP:    högre flugor
    Cyclorrhapha
FAMiLJ:         svängflugor      Sepsidae

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi