Styngflugor

copyright I Ljungström, ilj/vanl.tecken/flowsim.se


Styngflugor
Oestridae
ett tiotal arter har påträffats i Sverige
 
Styngflugor - Oestridae - är en grupp flugor med mindre trevliga matvanor. De fullbildade styngen äter ingenting, de har inga mundelar att göra det med. Det har däremot larverna. De lever som inre parasiter på däggdjur, huvudsakligen hovdjur som till exempel nötkreatur (oxstyng), hästar (häststyng), får (fårstyng) och renar (renstyng). En del arter lever under huden på det parasiterade djuret, andra i dess svalg eller näshålor. När larverna vuxit färdigt tar de sig ut ur värddjuret - genom huden, med spillningen eller genom att låta sig hostas eller nysas ut - för att förpuppas i marken.
 
Som fullbildade lever styngflugor inte särskilt länge. De ägnar sig åt parning och, för honornas del, äggläggning eller snarare, eftersom en del av arterna är vivipara, utplacering av avkomman - i ägg- eller larvsstadie - på lämpligt värddjur.
 
Styngflugor är ganska stora och kraftiga och ofta lurviga och lite lätt humlelika. Men ser man dem framifrån är de inte det minsta lika humlor för medan humlor har både ganska kraftiga käkar och lång tunga så har styngen helt rudimentära mundelar. En annan sak som skiljer styngflugor från humlor är att styngflugor har ett par vingar (de hör till insektsgruppen tvåvingar) medan humlor har två.
 
Renstyngen - eller kormflugorna - på bilderna fotograferades uppe på Sylarna (Jämtland) och Mittåkläppen (Härjedalen) där de samlats för att para sig.
 
 


 
Det finns för övrigt även "nyttiga" fluglarver; många blomflugor gör under larvtiden tjänst som skadeinsektsbekämpare (de äter bladlöss) och spyflugornas larver används för sårbehandling(!) inom sjukvården
 
 
 

mer om...
TVÅViNGAR
Diptera
 
flugor
  bromsar
  bromsar - Tabanini
  blinningar
   blinning
  regnbroms
  lusflugor/hjortfluga/älgfluga
  parasitflugor
  snäppflugor
  dansflugor
  blomflugor
  flyttblomfluga
 
myggor
  stickmyggor
   stickmyggor/Culicinae
  svidknott
  knott
  sorgmyggor
  håmyggor
  harkrankar
andra småkryp som lever som parasiter
iNSEKTER
stekelflugor
lusflugor
 
SPiNDELDJUR
fästingar
 


några småkryp som, på olika sätt, angriper dägddjur
iNSEKTER
bromsar
regnbroms
blinning
lusflugor
SPiNDELDJUR
fästingar
 

 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster: klicka på TVÅViNGAR]

 
ORDNiNG TVÅViNGAR Diptera
FAMiLJ       STYNG    Oestridae