Snäppflugor Rhagionidae

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Snäppflugor
Rhagionidae
 
Snäppflugor är en familj flugor om cirka 20 arter i Sverige. Det svenska namnet sägs syfta på profilen som får dem att se ut som någon sorts flugornas motsvarighet till de långnäbbade fåglarna i familjen snäppor.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
<<<
En typisk snäppfluga (Rhagio sp. hanne, 11-12 mm) i typisk ställning med huvudet nedåt. Långa ben, långsträckt bakkropp och stora vingar som hålls snett bakåtriktade.
 

UTVECKLiNG
Som andra tvåvingar har snäppflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Både som larver och fullbildade flugor är snäppflugor rovdjur som fångar och suger i sig andra insekter.
 
Tidigare har flugorna i familjen bäckflugor Athericidae (bl.a. Ibisflugan Atherix ibis) räknats till snäppflugorna.
 
FLER FLUGOR:
 
   bromsar
     bromsar (Tabanini)
     blinningar
       "vanlig blinning"
     regnbroms
   lusflugor
   styngflugor
   parasitflugor
   blomflugor
     Episyrphus balteatus
 
[fler flugor under rubriken TVÅViNGAR i menyn i ramen till vänster]
 

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:  flugor
  Brachycera
GRUPP:    lägre flugor
    Orthorrhapha
FAMiLJ:         snäppflugor      Rhagionidae

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi