Slamflugor - Eristalis-arter

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Slamflugor
Eristalis-arter
 
I Sverige har man hittat uppåt 20 arter slamflugor. De hör till familjen blomflugor och precis som många andra blomflugor liknar slamflugorna steklar. Just slamflugorna liknar mest bin.
 
Bland de mest bilika är bilik slamfluga (Eristalis tenax, översta bilden) som påminner om ett honungsbi och dessutom låter bilikt när den flyger. Precis som bin besöker de vuxna slamflugorna också blommor.
 
Många av arterna är svåra att skilja åt.
 
Som andra tvåvingar har blomflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Slamflugornas larver hör till råttsvanstypen och lever i diverse vattensamlingar med gott om multnande växtmaterial. De är avlånga och ganska trinda med en genomskinlig kropp och i bakändan har de ett långt utskjutbart andningsrör som de sticker upp genom vattenytan. Råttsvanslarver förekommer hos flera blomflugor, bl.a. släktena kärrblomflugor Helophilus, Sericomyia och Eristalis.

 
bi eller fluga!?
 

mer om...
blomflugor
Syrphidae
 
     flyttblomfluga
     Episyrphus balteatus
     fönsterblomfluga
     Volucella pellucens
     kärrblomflugor
     Helophilus
     Scaeva pyrastri
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]

FLER FLUGOR:
 
   Bromsar
     Bromsar (Tabanini)
     Blinning
     Regnbroms
   Styngflugor
   Snäppflugor
 
   Lusflugor
   Styngflugor
   Köttflugor
   Spyflugor
   Episyrphus balteatus
 
fler flugor finns under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         blomflugor         Syrphidae
SLÄKTE:            slamflugor            Eristalis

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi