Kärrblomflugor - Helophilus-arter

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 

Kärrblomflugor
Helophilus-arter
 
I Sverige har man hittat fem arter kärrblomflugor (släktet Helophilus) och åtminstone tre av dem är ganska lika. Den mest allmänt förekommande arten i Sverige är Helophilus pendulus.
 
Som andra tvåvingar har blomflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Kärrblomflugornas larver kallas råttsvanslarver. De är avlånga med en genomskinlig kropp och i bakändan har de ett långt utskjutbart andningsrör som de sticker upp genom vattenytan. Råttsvanslarver förekommer hos flera blomflugor, bl.a. släktena Helophilus, Sericomyia och Eristalis (slamflugor).
 
Det finns ungefär 370 blomflugearter i Sverige och många av dem är tecknade i gult och svart.
 

mer om...
blomflugor
 
     flyttblomfluga
     Episyrphus balteatus
     fönsterblomfluga
     Volucella pellucens
     slamblomflugor
     Eristalis
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
GETiNGAR
- som inte är flugor eller tvåvingar utan steklar -
ser förresten ut så här!
 
 
 
Blomflugor visar sig normalt aldrig inomhus; små flygfän som håller till kring blomkrukor (främst sådana med fuktig jord) är inte blomflugor utan oftast sorgmyggor.

FLER FLUGOR:
 
   Broms
   Blinning
   Chrysops relictus
   Regnbroms
   Snäppflugor
 
   Lusflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     Episyrphus balteatus
 
fler flugor finns under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster
 

iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         blomflugor         Syrphidae
SLÄKTE:            KÄRRFLUGOR            Helophilus

 
 

 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi