Fritflugor - Chloropidae

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Fritflugor
Chloropidae
 
  2-4 millimeter långa är de här representanterna för flugfamiljen fritflugor - Chloropidae. Det finns ca 150 arter i Sverige och de flesta är små.
 
Som larver lever en del fritflugor som växtätare och orsakar galler och minor, andra är rovdjur och lever av bl.a. spindelägg.
 
Flugorna i släktet Chlorops är små och gula med svarta längsgående streck på mellankroppen.
 
Vanlig fritfluga - Oscinella frit - är glansigt svart med röda ögon och ljusa partier på fötterna. Den är ungefär 2 mm lång. Den övervintrar som larv, förpuppas och kläcks på våren och kan hinna med tre generationer under sommaren. Larverna ger sig på späda skott av säd där deras gnagande hämmar tillväxten och orsakar lökformade galler.
 
<<< En fritfluga, Chlorops sp.. Den lilla ljusa fläcken vid "midjan" är den ena av de två haltererna. På sidan om tvåvingar finns en bild på ett par större halterer.
 
Den lilla bulan som anas uppe på huvudet mellan fasettögonen är ocellartrekanten med de tre punktögonen.


Som andra tvåvingar har fritflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg - larv - puppa - imago.
 


FLER FLUGOR:
 
  Bromsar
     Broms
     Blinning
     Regnbroms
   Snäppflugor
   Dansflugor
 
   Lusflugor
   Styngflugor
   Parasitflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     Episyrphus balteatus
     Helophilus sp.
     Scaeva pyrastri
     Sericomyia silentis
     Slamflugor Eristalis
   Ögonflugor
 
fler flugor under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster


 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         fritflugor         Chloropidae

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi