Dyngfluga - Scathophaga stercoraria

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
vanlig dyngfluga
Scathophaga stercoraria
ca 10-15 mm
hanne
 
En av de runt 90 arter i familjen kolvflugor Scathophagidae man hittat i Sverige.
 
Dyngflugan trivs kring färsk spillning och det är också i spillning larven lever och förpuppas. Den fullbildade dyngflugan är ett rovdjur som fångar och suger i sig andra flugor.
 
 
 
 

Andra flugor som helt eller delvis lever som rovdjur är bl.a. rovflugor, dansflugor, och snäppflugor. Som alla tvåvingar har dyngflugan en holometabol utveckling med stadierna ägg - larv - puppa - imago.
 
FLER FLUGOR:
 
   Bromsar
     Fäbromsar
     Blinning
     Regnbroms
   Snäppflugor
   Dansflugor
 
   Lusflugor
   Styngflugor
   Parasitflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     Episyrphus balteatus
     Helophilus sp.
     Scaeva pyrastri
     Sericomyia silentis
     Slamflugor Eristalis
     Fönsterblomfluga
   Svängflugor
   Fritflugor
 
fler flugor under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster.
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         kolvflugor         Scathophagidae
ART:            vanlig dyngfluga            Scathophaga stercoraria

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas allmänna morfologi