Vit glasvingefluga - Scaeva pyrastri

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

Vit glasvingefluga
Scaeva pyrastri
10-14 mm
 
Håriga ögon och en svart bakkropp med tre par stora vita fläckar där de två bakre paren, som har en urgröpt framkant, är tydligt snedställda och riktade framåt mot mitten.
 
Vuxna blomflugor äter sådant som nektar och pollen.
 
Det finns ungefär 370 olika blomflugearter i Sverige och många av dem är lika och svåra att skilja åt.
 

UTVECKLiNG
Som andra tvåvingar har blomflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Larverna äter bladlöss. Under sitt sista och hungrigaste larvstadium kan blomflugelarven suga i sig uppåt 100 bladlöss om dagen.
 

FLER FLUGOR:
 
   Broms
   Blinning
   Regnbroms
   Snäppflugor
 
   Lusflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     kärrblomflugor
     Episyrphus balteatus
     Helophilus sp.
     Sericomyia silentis
     Eristalis
 
fler flugor finns under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         blomflugor         Syrphidae
ART:                         Scaeva pyrastri

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi