Blomfluga Helophilus sp.

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Blomfluga
Helophilus sp.
 
I Sverige har man hittat ungefär 5 arter i släktet Helophilus och åtminstone tre av dem är ganska lika. Den mest allmänt förekommande arten i Sverige är Helophilus pendulus.
 
Släktets larver kallas råttsvanslarver. De är runda och avlånga med en genomskinlig kropp och i bakändan har de ett långt utskjutbart andningsrör som de sticker upp genom vattenytan. Råttsvanslarver förekommer hos flera blomflugor, bl.a. släktena Helophilus, Sericomyia och Eristalis (slamflugor).
 
Det finns ungefär 370 blomflugearter i Sverige och många av dem är tecknade i gult och svart.


Getingar - som inte är flugor - ser förresten ut så här!
 
 
 
UTVECKLiNG
Som andra tvåvingar har blomflugor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 

FLER FLUGOR:
 
   Broms
   Blinning
   Regnbroms
   Snäppflugor
 
   Lusflugor
   Köttflugor
   Blomflugor
     Episyrphus balteatus
 
fler flugor finns under rubriken
TVÅViNGAR i menyn till vänster

 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:   flugor
   Brachycera
GRUPP:      högre flugor
      Cyclorrhapha
FAMiLJ:         blomflugor         Syrphidae
SLÄKTE:                         Helophilus

 
 

 
   allmänt om insekter
   holometabol utveckling
   insekternas morfologi