KRYPQUiZZ
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 


Klicka på den ordning insekten på bilden hör till (när du klickat på ett svar visas en ny bild):
 
LÖSS
HOPPBORSTSVANSAR
KACKERLACKOR
SKALBAGGAR
HOPPSTJÄRTAR
TVESTJÄRTAR
LARVBORSTSVANSAR
TVÅViNGAR
DAGSLÄNDOR
SKiNNBAGGAR
VÄXTSUGARE
STEKLAR
FJÄRiLAR
KÄKLÖSS
NÄBBSLÄNDOR
VATTENNÄTViNGAR
NÄTViNGAR
HOPPRÄTViNGAR
TROLLSLÄNDOR
BÄCKSLÄNDOR
TREVFOTiNGAR
STÖVSLÄNDOR
ORMHALSSLÄNDOR
LOPPOR
VRiDViNGAR
TRiPSAR
NATTSLÄNDOR
SiLVERBORSTSVANSAR
BiLDER & iNFO OM
KACKERLACKOR SKALBAGGAR HOPPSTJÄRTAR TVESTJÄRTAR TVÅViNGAR DAGSLÄNDOR SKiNNBAGGAR VÄXTSUGARE STEKLAR FJÄRiLAR NÄBBSLÄNDOR VATTENNÄTViNGAR NÄTViNGAR HOPPRÄTViNGAR TROLLSLÄNDOR BÄCKSLÄNDOR STÖVSLÄNDOR ORMHALSSLÄNDOR NATTSLÄNDOR TRiPSAR SiLVERBORSTSVANSAR