Vanlig snytbagge - Hylobius abietis

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Vanlig snytbagge
Hylobius abietis
ca 10-13mm
 
Vanlig snytbagge - Hylobius abietis - är mörk med ljusa hårtofsar på ovansidan.
 
Vanlig snytbagge håller mest till på gran och tall där den gnager bark. Kläcks det många fullbildade skalbaggar kan de orsaka skador på gran- och tallplantor.
 
Bland den vanliga snytbaggens naturliga fiender kan nämnas rovlevande skalbaggar, (t.ex. jordlöpare), svampsjukdomar, nematoder och parasitstekeln Bracon hylobii.
 
Vanlig snytbagge Hylobius abietis förekommer i hela landet.
 
I samma släkte (Hylobius) finns, i Sverige, ytterligare tre arter. Mest lik vanlig snytbagge är den mindre och rödbenta H. pinastri.
 
Lite liknande är också vivlarna i släktet Pissodes, t.ex. den större tallviveln Pissodes pini.
 

mer om...
ViVLAR
Curculionidae
 
liten jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
större tallvivel
Pissodes pini
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Micrelus ericae
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
sumpvivel Lixus iridis
 

mer om...
småkryp på tall
röd tallstekel
större tallvivel
 

mer om...
iNSEKTER
Hexapoda
 
insekternas morfologi
holometabol utveckling
allmänt om insekter
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster]
ORDNiNG  SKALBAGGAR Coleoptera
FAMiLJ  ViVLAR Curculionidae
ART  VANLiG SNYTBAGGE Hylobius abietis