Stubbnoshornsbagge - Sinodendron cylindricum

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Stubbnoshornsbagge
Sinodendron cylindricum
ca 13-15 mm
 
Stubbnoshornsbagge - Sinodendron cylindricum - är en av de sju arter i skalbaggsfamiljen ekoxar som påträffats i Sverige.
 
Den fullbildade skalbaggen är svart, täckvingar och halssköld - förutom ett blankt parti mitt på - är grovt punkterade. Antennerna har en gles klubba i spetsen. Mest iögonfallande - hos hanskalbaggen - är förstås "noshörningshornet"!
 
Som larv håller stubbnoshornsbaggen till i murkna lövträdsstubbar. De fullbildade skalbaggarna lär höra till de många insekter som uppskattar trädsafter. (Några exempel på insekter som lockas till utsipprande trädsafter är skalbaggar som myskbock och gräsgrön guldbagge, fjärilar som t.ex. amiral och sandgräsfjäril, steklar som getingar och sammetssteklar.)
 
Stubbnoshornsbaggarna på bilderna fotograferades på Kinnekulle (Munkängarna, 130708) där de traskade omkring på murkna trädstammar.
 

fler
EKOXAR
Lucaneidae
 
--> blåoxe
--> Platycerus
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på SKALBAGGAR)]
kort om var bland insekterna STUBBNOSHORNSBAGGE hör hemma
iNSEKTSORDNiNG: SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ: EKOXAR Lucanidae
ART: STUBBNOSHORNSBAGGE Sinodendron cylindricum
 

 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
njurfläckad nyckelpiga - puppa
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
sävbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
myskbock
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
--> fläckig blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
grön blombock
rödhalsad kulhalsbock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
skogssandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
vanlig snytbagge
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
sumpvivel
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
Micrelus ericae
 
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
halsvivel
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
gräsgrön guldbagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus