Njurfläckad nyckelpiga - puppa - Chilocorus renipustulatus

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Njurfläckad nyckelpiga
Chilocorus renipustulatus
puppa
njurfläckad nyckelpiga - fullbildad
 
Nyckelpigor (och andra skalbaggar) har en holometabol utveckling med stadierna: ägg - larv - puppa - fullbildad skalbagge.
 
Den njurfläckade nyckelpigans puppor är ca 5 mm långa.
 
(Det finns andra insekter (som t.ex. trollsländor) som inte har något puppstadium.)
 

fler
nyckelpigor i puppstadium:
 
    7-prickig nyckelpiga - puppa
    ögontecknad nyckelpiga - puppa
 
fler
NYCKELPiGOR
Coccinellidae

 
    19-prickig nyckelpiga
    Exochomus quadripustulatus
    Coccinula 14-pustulata
    7-prickig nyckelpiga
    5-prickig nyckelpiga
    Coccinella hieroglyphica
    Hippodamia septemmaculata
    14-prickig nyckelpiga
    10-prickig nyckelpig
    2-prickig nyckelpiga
    11-prickig nyckelpiga
    nyckelpigor småbilder olika arter
    22-prickig nyckelpiga
    13-prickig nyckelpiga
    14-fläckig nyckelpiga
    Myzia oblongoguttata
    Anatis ocellata
    Anatis ocellata - larv
    Anatis ocellata nykläckt
    Anatis ocellata puppa
    njurfläckad nyckelpiga
    njurfläckad nyckelpiga-puppa
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på SKALBAGGAR)]
KORT om var bland iNSEKTERNA grön blombock HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ: NYCKELPiGOR Coccinellidae
ART: NJURFLÄCKAD NYCKELPiGA Chilocorus renipustulatus
 

 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
 
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
sävbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
myskbock
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
grön blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
grön blombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
skogssandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
vanlig snytbagge
sumpvivel
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
Micrelus ericae
 
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
tordyvel
gräsgrön guldbagge
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus