Myskbock - Aromia moschata

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Myskbock
Aromia moschata
 
Myskbock - Aromia moschata - kan bli uppåt 35 mm lång, glänser metalliskt i ett antal nyanser av grönt, rött, blått och har en halssköld med taggar på sidorna. Som många andra långhorningar har myskbocken ögon, eller i alla fall ett halvt, i nacken. En del långhorningar har helt delade ögon.
 
Myskbocken hör till de långhorningar som protesterar högljutt (ok, fullt hörbart i alla fall) om det är något de inte gillar. Andra insekter som också kan stridulera är t.ex. gräshoppor och vårtbitare.
 
Som larv lever myskbocken av pil och sälg, som fullbildad föredrar den trädsafter. Myskbocken på bilderna hade hittat en gammal skadad björk (blixtnedslag) som var full av utskänkningsställen. Saven flödade. Deltog i festligheterna gjorde även andra långhorningar som fyrbandad blombock och tegelbock samt mängder av andra insekter som bl.a. guldbaggar, getingar, sammetssteklar, fjärilar (bl.a. amiral och sandgräsfjäril)....
 

fler
mer eller mindre
grönskimrande skalbaggar:
--> gräsgrön guldbagge
--> grön sandjägare
 
fler
LÅNGHORNiNGAR
Cerambycidae

 
--> blå lövbock
--> Stenostola dubia
--> lövträdlöpare
--> Rhagium mordax
--> barrträdlöpare
--> Rhagium inquisitor
--> björkvedbock
--> Saperda scalaris
blombockar
  --> fyrbandad blombock
  --> Leptura quadrifasciata
  --> fläckig blombock
  --> Rutpela maculata
  --> ängsblombock
  --> Stenurella melanura
   sexfläckig blombock (NT)
   Anoplodera sexguttata
   tegelbock
   Anastrangalia sanguinolenta
  --> gulröd blombock
  --> Stictoleptura rubra
  --> fläckhornad blombock
  --> Stictoleptura maculicornis
  --> grön blombock
  --> Lepturobosca virens
  --> blåbock
  --> Gaurotes virginea
--> rödhalsad kulhalsbock
--> Dinoptera collaris
--> videbock
--> Lamia textor
--> svarthårig kvistbock
--> Pogonocherus hispidus
 

 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på SKALBAGGAR)]
KORT om VAR bland insekterna MYSKBOCKEN HÖR HEMMA
iNSEKTSORDNiNG: SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ: LÅNGHORNiNGAR Cerambycidae
ART: MYSKBOCK Aromia moschata
 

 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
 
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
njurfläckad nyckelpiga - puppa
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
sävbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
grön blombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
skogssandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
vanlig snytbagge
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
sumpvivel
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
Micrelus ericae
 
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
  halsvivel
  Apoderus coryli
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
gräsgrön guldbagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
stubbnoshornsbagge
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus