BiLDER LADDAS...


Ljusstreckad nyckelpiga - Myzia oblongoguttata - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Ljusstreckad nyckelpiga - Myzia oblongoguttata

 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se


Ljusstreckad nyckelpiga
Myzia oblongoguttata
är en av de ca 65 nyckelpigearter som påträffats i Sverige.
 
Ljusstreckad nyckelpiga är gulbrun med ljusa fläckar/streck på täckvingarna. Den fullbildade skalbaggen är 6-8 mm lång.
 
Ljusstreckad nyckelpiga äter som de flesta nyckelpigor bladlöss.
 
Synonymer: Neomysia oblongoguttata, Paramysia oblongoguttata
 
Som andra skalbaggar har nyckelpigor en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 


 

FLER NYCKELPiGOR:
nyckelpigor
   7-prickig nyckelpiga
     'stilstudie'
   Njurfläckad nyckelpiga
   Coccinula 14-pustulata
   Exochomus quadripustulatus
   19-prickig nyckelpiga
   14-prickig nyckelpiga
   11-prickig nyckelpiga
   10-prickig nyckelpiga
   2-prickig nyckelpiga
   22-prickig nyckelpiga
 
   Hitta rätt nyckelpiga - småbilder

 
ORDNiNGSkalbaggarCOLEOPTERA
FAMiLJ      Nyckelpigor      Coccinellidae
UNDERFAMiLJ                   Coccinellinae
ART             Ljusstreckad nyckelpiga            Myzia oblongoguttata

 
 
 
allmänt om insekter
holometabol utveckling
insekternas morfologi
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se