BiLDER LADDAS...


Halsvivel Apoderus coryli - foto och text.
Halsvivel - Apoderus coryli
copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
 
kontrast textstorlek
 
Halsvivel
Hasselrullvivel
Apoderus coryli
ca 6-7 mm
 
Halsvivel - Apoderus coryli - har röda, lite oregelbundet punktstrimmade täckvingar, svart huvud och svarta ben med delvis röda lår. Halssköldens färg varierar: svart, röd eller röd med en svart fläck på mitten. Halsviveln har trådformiga antenner med en liten klubba i spetsen, inte knäböjda antenner - där första delen av antennen bildar ett oledat skaft - som många andra vivlar (t.ex. vanlig snytbagge).
 
Som en god representant för familjen rullvivlar kan, förstås, halsviveln ordna bostäder åt sina larver. Skalbaggen skär till ett blad, rullar ihop det (delvis), lägger ett ägg och rullar klart. Halsviveln föredrar hassel, andra rullvivlar väljer t.ex. björk, al eller ek.
Halsvivelns larv är knallgul med brunt huvud.
 
Halsviveln och larvbostaden (bladrullen) fotograferades på Österplana hed på Kinnekulle i början av juli 2013.
 
Som fullbildad skalbagge lär halsvivel kunna ses maj-juli och arten har påträffats upp till Norrbotten.
 

mer om...
rullvivlar
Attelabidae
 
ViVLAR
Curculionidae
 
vanlig snytbagge
Hylobius abietis
liten jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
större tallvivel
Pissodes pini
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Micrelus ericae
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
sumpvivel Lixus iridis
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på SKALBAGGAR)]
kort om var bland insekterna HALSViVELN hör hemma
iNSEKTSORDNiNG: SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ: RULLViVLAR Attelabidae
ART: HALSViVEL Apodreus coryli
 

 
mer om...
SKALBAGGAR
Coleoptera
NYCKELPiGOR
Coccinellidae
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga
7-prickig nyckelpiga - puppa
Hitta rätt nyckelpiga - olika arter/småbilder
Coccinula 14-pustulata
njurfläckad nyckelpiga
njurfläckad nyckelpiga - puppa
14-prickig nyckelpiga
19-prickig nyckelpiga
13-prickig nyckelpiga
Hippodamia septemmaculata
14-fläckig nyckelpiga
ljusstreckad nyckelpiga
10-prickig nyckelpiga
2-prickig nyckelpiga
22-prickig nyckelpiga
11-prickig nyckelpiga
5-prickig nyckelpiga
Coccinella hieroglyphica
Exochomus quadripustulatus
Anatis ocellata
Anatis ocellata - larv
Anatis ocellata - puppa
Anatis ocellata - nykläckt
 
BLADBAGGAR
Chrysomelidae
aspglansbagge
aspglansbagge - puppa
sköldbaggar
näckrosbladbagge
hårig videbagge
säckbagge
albladbagge
Gonioctena decemnotata
Gonioctena quinquepunctata
renfanebagge
sävbagge
rapsjordloppa
pilglansbagge
 
ÄNGRAR
Dermestidae
pälsänger och fläskänger
pälsängrar
vågbandad pälsänger
museiänger
fläskänger
 
LåNGHORNiNGAR
Cerambycidae
långhorningar
myskbock
björkvedbock
blå löbock
blåbock
fyrbandad blombock
fläckig blombock
gulröd blombock
tegelbock
fläckhornad blombock
sexfläckig blombock (NT)
ängsblombock
smalblombock
grön blombock
lövträdlöpare
barrträdlöpare
svarthårig kvistbock
videbock
 
JORDLÖPARE/SANDJÄGARE
Carabidae
jordlöpare
grön sandjägare
skogssandjägare
mindre larvmördare
 
ViVLAR
Curculionidae
vivlar
liten jordgubbsöronvivel
större tallvivel
vanlig snytbagge
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
sumpvivel
Strophosoma melanogrammum
Strophosoma capitatum
Micrelus ericae
 
 
RULLViVLAR
Attelabidae
rullvivlar
 
KNÄPPARE
Elateridae
knäppare
lövögonknäppare
Athous haemorrhoidalis
virvelhårig tallknäppare
kamhornad knäppare
halvsvart rödrock
Anostirus castaneus
rödaxlad lundknäppare (NT)
 
FLUGBAGGAR
Cantharidae
flugbaggar
Cantharis figurata
Rhagonycha fulva
Malthininae
 
BLÅSBAGGAR
Malachiidae
Malachius bipustulatus
 
SVARTBAGGAR
Tenebrionidae
ullbagge
 
BLADHORNiNGAR
Scarabaeidae
humlebagge
gräsgrön guldbagge
tordyvel
trädgårdsborre
kastanjeborre
fransdyngbagge
 
EKOXAR
Lucanidae
blåoxe
stubbnoshornsbagge
 
ASBAGGAR
Silphidae
Silpha-arter
 
KORTViNGAR
Staphylinidae
kortvingar
ögonkortvingar
Stenus-art
 
TJUVBAGGAR
Ptinidae
vanlig tjuvbagge
 
KARDiNALBAGGAR
Pyrochroidae
stor kardinalbagge
Schizotus pectinicornis
 
DYKARE
Dytiscidae
Agabus bipustulatus
 

Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se