Halsvivel - Apoderus coryli

copyright I Ljungström, ilj//flowsim.se
Halsvivel
Hasselrullvivel
Apoderus coryli
ca 6-7 mm
 
Halsvivel - Apoderus coryli - har röda, lite oregelbundet punktstrimmade täckvingar, svart huvud och svarta ben med delvis röda lår. Halssköldens färg varierar: svart, röd eller röd med en svart fläck på mitten. Halsviveln har trådformiga antenner med en liten klubba i spetsen, inte knäböjda antenner - där första delen av antennen bildar ett oledat skaft - som många andra vivlar (t.ex. vanlig snytbagge).
 
Som en god representant för familjen rullvivlar kan, förstås, halsviveln ordna bostäder åt sina larver. Skalbaggen skär till ett blad, rullar ihop det (delvis), lägger ett ägg och rullar klart. Halsviveln föredrar hassel, andra rullvivlar väljer t.ex. björk, al eller ek.
Halsvivelns larv är knallgul med brunt huvud.
 
Halsviveln och larvbostaden (bladrullen) fotograferades på Österplana hed på Kinnekulle i början av juli 2013.
 
Som fullbildad skalbagge lär halsvivel kunna ses maj-juli och arten har påträffats upp till Norrbotten.
 

mer om...
rullvivlar
Attelabidae
 
ViVLAR
Curculionidae
 
vanlig snytbagge
Hylobius abietis
liten jordgubbsöronvivel
Otiorhynchus ovatus
större tallvivel
Pissodes pini
Tacyerges salicis
Tapeinotus sellatus
Micrelus ericae
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
sumpvivel Lixus iridis
 
 
[mest aktuell som innehållsförteckning är menyn i ramen till vänster (klicka på SKALBAGGAR)]
kort om var bland insekterna HALSViVELN hör hemma
iNSEKTSORDNiNG: SKALBAGGAR COLEOPTERA
FAMiLJ: RULLViVLAR Attelabidae
ART: HALSViVEL Apodreus coryli