BiLDER LADDAS...


Nattslända - Trichoptera - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
husmasknattsländor
bäcknattsländor
krumrörsnattsländor
grusrörsnattsländor
kantrörsnattsländor
ryssjenattsländor
stengömmenattsländor
fångstnätnattsländor
tunnelnattsländor
smånattsländor
böjrörsnattsländor
skivrörsnattsländor
sandrörsnattsländor
långhornsnattsländor
broknattsländor
rovnattsländor
stenhusnattsländor
rutnätnattsländor
trattnattsländor
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se

 

TRiCHOPTERA
Nattsländor
 

DET VETENSKAPLiGA
NAMNET:


TRiCHOPTERA kommer från grekiskans
 
thrix (genitiv trichos) = hår
ptera = vingar
 
och syftar på nattsländornas håriga vingar. (Fjärilarnas vingar däremot täcks av små fjäll.)
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Broknattsländor i parning och detalj från honans framvinge. Hannen (till höger) är mindre än honan. Honans kroppslängd är ca 2,5 cm.
STADiER: HOLOMETABOL UTVECKLiNG
 
'olos (holos) = hel
metabolä = förvandling
 
===> fullständig förvandling
 
ägg -> larv -> puppa -> imago
 
VAR HiTTAR MAN DEM? Vid vatten!
ÄGG: Nattsländorna lägger sina ägg i vattnet, på växter under vatten eller på strandväxter där man kan se dem som en geléklump med ett antal ägg i.
 
LARVER:
"husmask"
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Alla nattsländor bygger inte hus i larvstadiet men det är förmodligen för sina personliga boningar de är mest kända. Nattsländorna bygger hus av det mesta - sand och grus, musselskal och snäckhus och växtdelar - och alla har de sin egen byggstil. De placerar sina "brädor" på längden, på tvären, i spiral eller korsvis..
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Larven på bilden - Phryganea sp - är fotograferad under "kontrollerade förhållanden": på tillfälligt besök i en termoshatt. Dessförinnan var den livligt upptagen med att söka igenom vattenväxterna i det solupplysta vattnet vid strandkanten. De här är rovdjur och tvekar inte att ge sig på byten som är lika stora som de själva. Flicksländelarver och liknande som kommer för nära fångas raskt in med ett smidjebälte. Av den ätande nattsländan ser man sedan inte så mycket mer än benen.
 

 
MATVANOR: Nattsländornas larver är ofta allätare. Somliga betar mest alger, andra lever som rovdjur. En del nattsländelarver spinner nät i vattnet och väntar sedan på fångsten av mikroorganismer som fastnar i nätet. De fullbildade nattsländorna äter sällan något alls.
 
ARTER: Det finns ca 220 nattsländearter i Sverige.
 
FAMiLJER:
19
 • Phryganeidae
  broknattsländor el spiralhusbyggare
  17
   
 • Limnephilidae
  husmasknattsländor
  87
   
 • Brachycentridae
  bäcknattsländor
  3
   
 • Sericostomatidae
  krumrörsnattsländor
  2
   
 • Goeridae
  grusrörsnattsländor
  2
   
 • Lepidostomatidae
  kantrörsnattsländor
  2
   
 • Hydropsychidae
  ryssjenattsländor
  8
   
 • Philopotamidae
  stengömmenattsländor
  4
   
 • Polycentropidae
  fångstnätnattsländor
  13
   
 • Psychomyidae
  tunnelnattsländor
  5
   
 • Hydroptilidae
  smånattsländor
  30
   
 • Odontoceridae
  böjrörsnattsländor
  1
   
 • Molannidae
  skivrörsnattsländor
  5
   
 • Beraeidae
  sandrörsnattsländor
  4
   
 • Leptoceridae
  långhornsnattsländor
  30
   
 • Rhyacophilidae
  rovnattsländor
  3
   
 • Glossosomatidae
  stenhusnattsländor
  4
   
 • Arctopsychidae
  rutnätnattsländor
  1
   
 • Ecnomidae
  trattnattsländor
  1
   

KÄLLOR MM: Uppgifterna om antal arter kommer från Sveriges Entomologiska förenings hemsida.
 
Grekiskan kommer direkt från
Liddell & Scott, Greek-English lexicon, Oxford University Press, 1978
 
BiLDER:
 1. Nattsländan på bilden högst upp på sidan är en broknattslända (hona) - Phryganea sp.

 

 
Allmänt om insekter - text
Holometabol utveckling
Insekternas morfologi
 
 
TEXT & FOTO
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se