BiLDER LADDAS...


Fluga - foto och text. Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Blomflugor - Syrphidae
 
 
Blomflugor
Syrphidae
 
ca 370 arter i Sverige
skickliga flygare
kan stå stilla i luften
ofta starka färger
pollinerare
många blomflugelarver äter bladlöss
falsk vingribba

 
FLER BLOMFLUGOR:
Episyrphus balteatus
Blomfluga Helophilus sp.
Sericomyia silentis
Slamfluga Eristalis sp.
 

(små flygfän inomhus kring blomkrukor, övermogen frukt och annat är inte blomflugor utan t.ex. daggflugor (bananflugor) eller sorgmyggor)
Blomflugor
kan se ganska olika ut: en del kan till exempel påminna något om getingar, andra försöker se ut som humlor och en del har midja som den värsta midjestekel. Men i vingarnas ribbnät har de allihop en falsk längdribba, en vena spuria. En typisk blomflugevinge har också tvärribbor parallellt med och nära vingkanten (två stycken längst ner till höger på vingbilden ovan).
 
De flesta blomflugor är ganska stora och tecknade i starka färger. De flyger mycket bra och hör till de flugor som kan stå stilla i luften. De vuxna blomflugorna lever främst av nektar och pollen som de knådar ihop med saliv så att konsistensen blir den rätta för att födan ska kunna intas med sugsnabeln. Under larvstadierna äter många arter bladlöss med god aptit.
 
Blomflugornas ibland något stekellika (getingar och humlor är steklar) utseende anses vara ett exempel på mimikry eller tricket att se farlig och/eller oätlig ut. En ofarlig blomfluga "imiterar" (har kommit att likna) en annan insekt som har något som t ex fåglar inte gillar - getingens eller biets gadd till exempel. Ett exempel är slamflugan Eristalis tenax som påminner om ett bi.
 
Som alla tvåvingar har blomflugorna en holometabol utveckling: ägg - larv - puppa - imago.
 
FLUGOR SOM iNTE ÄR BLOMFLUGOR
Det finns för övrigt även en flugfamilj som heter blomsterflugor (Anthomyiidae, 301 arter i Sverige). Flugorna i den familjen liknar mer vanliga husflugor.
 
De små flugor som man kan hitta inomhus kring bl a frukt och vin hör till familjen daggflugor (fruktflugor) - Drosophilidae. Andra flygfän som gillar blomkrukor är en del sorgmyggor i familjen Sciaridae.
 
 
 
En klickning på de svenska namnen leder till avsnitt om respektive ämne, en klickning på det vetenskapliga leder till förklaring i ORDBOKEN
 
iNSEKTSORDNiNG:tvåvingar
DiPTERA
UNDERORDNiNG:  flugor
 Brachycera
GRUPP:    högre flugor  Cyclorrhapha
FAMiLJ:      blomflugor   Syrphidae

 
 
 

 
BLOMFLUGOR
Episyrphus balteatus
Blomfluga Helophilus sp.
Blomflugan Sericomyia silentis
Slamfluga Eristalis sp.
 
TVÅViNGAR - introduktion
FLUGOR - LiSTA ÖVER FAMiLJER i SVERiGE
fler flugor finns under rubriken TVÅViNGAR i menyns till vänster
 
Allmänt om insekter
Insekternas morfologi
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se