BiLDER LADDAS...


Fjäril - Mindre guldvinge - Lycaena phlaeas - foto och text. Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Liten guldvinge - Lycaena phlaeas
 
Liten guldvinge - Lycaena phlaeas - vill helst ha det torrt och soligt men trivs för övrigt över hela landet (även uppe i fjällen).
 
Den tillhör familjen Lycaenidae.
 
Vingspann ca 25 mm.
 
Den gröna larven med längsgående röda linjer lever på Rumex-arter (syror och skräppor).
 
Nytt svenskt namn på Liten guldvinge är Mindre guldvinge.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Fågelattack?
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
FJÄRiLAR - introduktion
FJÄRiLAR - familjer i Sverige
ANDRA FJÄRiLAR
Aurorafjäril
Ängssmygare
Citronfjäril
Liten rotfjäril
Mätare
Liten fläckmätare
Barrskogskäkfjäril
Mott
Nässelfjäril
Påfågelöga
Sorgmantel
Allmänt om insekter
Insekternas morfologi
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se