BiLDER LADDAS...


Ängrar - pälsängrar & fläskängrar - text och foton.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se

Ängrar - Dermestidae
 
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Pälsänger
Larv och "larvskal", dvs. den hud larven ömsat för att kunna växa. Efter att ha ömsat hud några gånger förpuppas larven och så småningom kliver den fullbildade skalbaggen ut ur puppan.
Ängrar
Dermestidae
är en familj av små skalbaggar som under sin larvperiod lever av huvudsakligen animaliskt material. Utomhus fungerar de som renhållare men inomhus uppträder många som skadedjur. Som fullbildade skalbaggar kan ängrar - liksom de flesta skalbaggar - flyga och flera arter besöker blommor i jakt på pollen och nektar. Och så flyger de då - emellanåt - in i bostäder och lägger ägg som kläcks till hungriga larver...
I Sverige har man hittat cirka 35 arter.
 
Ängrarna på bilderna upphittades faktiskt i samma danska sommarhus (hyrt förstås!) som den här silverfisken. Den fuktsökande silverfisken gör normalt ingen skada men ängrarna är mindre trevliga när de kommer inomhus:
 
Pälsängern Attagenus pellio kan som larv leva av päls, ylletyger, ylletröjor och liknande och kan ställa till stor skada om den får härja ostört i garderoberna. Den fullbildade skalbaggen är 4-5 mm lång och svart med en liten rund grå hårtofs mitt på varje täckvinge nära sömmen.
 
Vågbandad pälsänger Attagenus gloriosae är mörkbrun med ett ljusare tvärband på täckvingarna och ljusare huvud och halssköld.
 
Fläskängern Dermestes lardarius är som fullbildad skalbagge 7-9 mm lång, svart med ett brett gulgrått parti på inre/främre hälften av täckvingarna.
 
Som andra skalbaggar har ängrar en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 


 
  Bli av med pälsängrar?
 
STÄDA
STÄDA STÄDA
STÄDA STÄDA STÄDA
 
Klippt ur hemkunskapsbok:
 
För att få bort ägg och larver ska samtliga plagg i garderoberna tvättas eller borstas några gånger om året och - läser jag vidare - "glöm inte fickor och byxuppslag".
 
Naturhistoriska riksmuseet har ett informationsblad där man föreslår djupfrysning (4-5 dygn) av angripna plagg och noggrann städning av fyndplatsen.
copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
Fläskänger på språng.

 
ORDNiNGSkalbaggarCOLEOPTERA
FAMiLJ      Ängrar      Dermestidae

 
 
 
allmänt om insekter
holometabol utveckling
insekternas morfologi
 
 
 
Sidan gjordes av
 
copyright I Ljungström
 
I Ljungström
 

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se