Fästingar - Ixodidae - foto och text.
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
Samtliga bilder är kraftigt förminskade & märkta.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se
 

fÄSTiNGFRÅGOR...

HUR ser en fästing ut?
Normalt så här eller så här när den attackerar människor. Men även de små brunaktiga, nästan genomskinliga, larverna kan ge sig på människor.
(Några som mejlat hit har trott att de här flugorna är något slags fästingar. Lusflugor kan ibland förekomma i stort antal och de kan visserligen suga blod och klamra sig fast rätt rejält men de beter sig inte alls som fästingar. Andra kryp som misstagits för att vara fästingar är små snabbspringande "röda prickar". Här finns en bild på ett av de kvalster det handlar om. )
>>> fästingar
>>> fästingar/naturliga fiender
>>> fästingar/andning
>>> arter i Sverige
ANTAL FÄSTiNGAR du råkat ut för (som bitit sig fast)
 
< 5
5-10
11-20
21-50
Har tappat räkningen, säkert fler än 50.
ANNAT
LÄN där de flesta av fästingattackerna ägt rum:

[standardlista, alla län finns med oavsett om det är relevant eller ej]
 
BORTTAGNiNGSMETOD
 
följer senaste rådet att greppa om fästingens huvud och dra rakt ut
följer gamla rådet att greppa om fästingens huvud, dra och skruva ur fästingen
följer gamla rådet att hälla på bensin och skruva ur fästingen
följer gamla rådet att smeta in fästingen med smör eller olja och skruva ur
tar bara bort fästingen utan att lägga någon större vikt vid hur
ANNAN VARiANT
Tror du att det är viktigt att ta bort fästingar på visst sätt?
 
Nej
Ja
Tror du att det är viktigt att få bort fästingens mundelar?
 
Nej
Ja
SViTER (andra än stor röd fläck med liten bula i mitten och rätt rejäl klåda):
 
Nej
Ja
EV KOMMENTAR:
RÄDD FÖR FÄSTiNGAR?
 
 
Nej
Ja
EV KOMMENTAR:
Mediernas "bevakning" av fästingar verkar (i förhållande till riskerna med fästingbett) vara...
 
 
överdriven
rimlig
underdriven
EV KOMMENTAR:
Undviker du att vistas ute i naturen av rädsla för fästingar?
 
 
Nej
Nja, (undviker t.ex. områden där det skulle kunna finnas gott om fästingar)
Ja
EV KOMMENTAR:
Hur mycket vistas du i genomsnitt ute i naturen?
 
 
< 1 timma per vecka
1-2 timmar per vecka
3-5 timmar per vecka
mer än 5 timmar per vecka
EV KOMMENTAR:

 
 
 
 


 

Sidan gjordes av
copyright I Ljungström
I Ljungström

 
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen
www.entomologi.se