→ SKALBAGGAR
Det finns ca 4 500 olika skalbaggsarter i Sverige. Skalbaggar hör till de insekter som genomgår en fullständig förvandling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Skalbaggar man ofta träffar på är bl a den vanliga 7-prickiga nyckelpigan, tordyveln (ingen skogsstig utan en tordyvel på vandring) och de olika flugbaggarna som gärna håller till på blommor. Skalbaggar som kan dyka upp inomhus är bl.a ängrar (pälsängrar och fläskängrar m.fl.), mjölbaggar och en och annan tjuvbagge.

 

ORDET DU SÖKTE EFTER - bland i N S E K T E R - FÖREKOMMER...
 
i huvudrubriken på sidan om
 
Skalbaggar - Coleoptera @ ALLA DESSA SMåKRYP! SKALBAGGAR

 
i texten på följande sidor:
(OBS! - rubrikerna säger ibland mer än den ordning resultaten listas i; ljus text i högerkanten talar om i vilken avdelning sidan hör hemma)
 
Tioprickig nyckelpiga (10-prickig nyckelpiga) Adalia decempunctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Tjugotvåprickig nyckelpiga (22-prickig nyckelpiga) Psyllobora vigintiduepunctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Ängrar - pälsängrar och fläskängrar SKALBAGGAR
Albladbagge Agelastica alni SKALBAGGAR
Allmän blombock - Stenurella melanura - Långhorningar SKALBAGGAR
Allmän rörbagge Donacia aquatica SKALBAGGAR
Smalblombock Alosterna tabacicolor - Långhorningar SKALBAGGAR
Asbagge - Silpha | ASBAGGAR SKALBAGGAR
Aspglansbagge Chrysomela populi SKALBAGGAR
Aspglansbagge Chrysomela populi - puppa SKALBAGGAR
Barrträdlöpare Rhagium inquisitor - Långhorningar SKALBAGGAR
Björkvedbock Saperda scalaris - - Långhorningar SKALBAGGAR
Blå lövbock Stenostola dubia - Långhorningar SKALBAGGAR
Blåbock Gaurotes virginea - Långhorningar SKALBAGGAR
Blåoxe Platycerus SKALBAGGAR
Blåsbagge Malachius bipustulatus SKALBAGGAR
7-prickig nyckelpiga Coccinella septempunctata - puppa | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Skalbaggar - Coleoptera @ ALLA DESSA SMåKRYP! SKALBAGGAR
Sävbaggar - Donaciinae SKALBAGGAR
Rörbaggar - Donaciinae SKALBAGGAR
Dykare - Agabus bipustulatus SKALBAGGAR
Elvaprickig kustpiga (11-prickig nyckelpiga) Coccinella 11-punctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Femprickig nyckelpiga Coccinella 5-punctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Fjortonfläckig lövpiga (Fjortonfläckig nyckelpiga) Calvia quatuordecimguttata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Schackbrädspiga (14-prickig nyckelpiga) Propylea quatuordecimpunctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Fläckhornad blombock Stictoleptura maculicornis - Långhorningar SKALBAGGAR
Fläckig blombock Rutpela maculata - Långhorningar SKALBAGGAR
Ängrar - Fläskänger SKALBAGGAR
Flugbaggar Cantharidae SKALBAGGAR
Flugbaggar Cantharidae/Malthininae SKALBAGGAR
Fransdyngbagge Aphodius contaminatus SKALBAGGAR
Fyrbandad blombock - Leptura quadrifasciata - Långhorningar SKALBAGGAR
Näckrosbladbagge SKALBAGGAR
Gonioctena decemnotata SKALBAGGAR
Gonioctena quinquepunctata SKALBAGGAR
Gräsgrön guldbagge Cetonia aurata SKALBAGGAR
Grön blombock Lepturobosca virens - Långhorningar SKALBAGGAR
Grön sandjägare Cicindela campestris SKALBAGGAR
Gulröd blombock Stictoleptura rubra - Långhorningar SKALBAGGAR
Hårig videbagge Galerucella lineola SKALBAGGAR
Halsvivel Apoderus coryli SKALBAGGAR
Halvsvart rödrock Ampedus balteatus SKALBAGGAR
Humlebagge Trichius fasciatus SKALBAGGAR
Jordlöpare - Carabidae SKALBAGGAR
Kamhornad knäppare Ctenicera pectinicornis SKALBAGGAR
Kastanjeborre SKALBAGGAR
Knäppare Elateridae SKALBAGGAR
Anostirus castaneus SKALBAGGAR
Knäppare Athous haemorrhoidalis SKALBAGGAR
Kortvingar Staphylinidae SKALBAGGAR
Långhorningar SKALBAGGAR
Rhagonycha fulva SKALBAGGAR
Liten larvmördare Calosoma inquisitor SKALBAGGAR
Ljusstreckad nyckelpiga | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Lövträdlöpare - Rhagium mordax - Långhorningar SKALBAGGAR
"M-märkt flugbagge" Cantharis figurata SKALBAGGAR
Micrelus ericae | ViVLAR SKALBAGGAR
Liten kardinalbagge Schizotus pectinicornis SKALBAGGAR
Museiänger Anthrenus museorum SKALBAGGAR
Myskbock Aromia moschata - Långhorningar SKALBAGGAR
Nittonprickig kärrpiga (19-prickig nyckelpiga) Anisosticta novemdecempunctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Tvåfläckig sköldluspiga (Njurfläckad nyckelpiga) Chilocorus renipustulatus | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Njurfläckad nyckelpiga Chilocorus renipustulatus puppa | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Nyckelpiga | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Hieroglyfnyckelpiga Coccinella hieroglyphica | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Sjuprickig plattpiga Hippodamia septemmaculata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Fjortonfläckig torrbackspiga Nyckelpiga med fjorton prickar Coccinula quatuordecempustulata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Vanlig 7-prickig nyckelpiga - bilder | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Svart nyckelpiga med röda fläckar Fyrfläckig tallpiga Exochomus quadripustulatus | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Ljusstreckad nyckelpiga Myzia oblongoguttata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Nyckelpigor SKALBAGGAR
Nyckelpigor - Coccinellidae - hitta rätt nyckelpiga (småbilder) SKALBAGGAR
Kortvinge Stenus SKALBAGGAR
Ögonfläckig nyckelpiga (Ögontecknad nyckelpiga) Anatis ocellata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Ögontecknad nyckelpiga Anatis ocellata - larv | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Ögontecknad nyckelpiga Anatis ocellata - nykläckt | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Ögontecknad nyckelpiga Anatis ocellata - puppa | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Ögonvivel Strophosoma capitatum | ViVLAR SKALBAGGAR
Ögonvivel Strophosoma melanogrammum | ViVLAR SKALBAGGAR
Liten jordgubbsöronvivel - Otiorhynchus ovatus | ViVLAR SKALBAGGAR
Pälsänger - pälsängrar SKALBAGGAR
Pilglansbagge Phratora vitellinae SKALBAGGAR
Pissodes pini Större tallvivel | ViVLAR SKALBAGGAR
Rapsjordloppa SKALBAGGAR
Renfanebagge Galeruca tanaceti SKALBAGGAR
Rödaxlad lundknäppare Calambus bipustulatus (NT) SKALBAGGAR
Rödhalsad kulhalsbock Dinoptera collaris - Långhorningar SKALBAGGAR
Rullvivlar Attelabidae SKALBAGGAR
Säckbagge Clytra quadripunctata SKALBAGGAR
Sexfläckig blombock Anoplodera sexguttata - Långhorningar SKALBAGGAR
Sköldbaggar Cassida SKALBAGGAR
Skogssandjägare Cicindela sylvatica SKALBAGGAR
Spetsvivlar Apionidae SKALBAGGAR
Kardinalbagge Pyrochroa coccinea SKALBAGGAR
Stubbnoshornsbagge Sinodendron cylindricum SKALBAGGAR
Sumpvivel Lixus iridis | ViVLAR SKALBAGGAR
Svarthårig kvistbock Pogonocherus hispidus - Långhorningar SKALBAGGAR
Tachyerges salicis | ViVLAR SKALBAGGAR
Tapeinotus sellatus - en vivel | ViVLAR SKALBAGGAR
Tegelbock Anastrangalia sanguinolenta - Långhorningar SKALBAGGAR
Tjuvbagge Ptinus fur SKALBAGGAR
Tordyvel Geotrupes stercorosus SKALBAGGAR
Trädgårdsborre SKALBAGGAR
Trettonprickig plattpiga (Trettonprickig nyckelpiga) Hippodamia tredecimpunctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Tvåprickig nyckelpiga Adalia bipunctata | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Ullbagge Lagria hirta SKALBAGGAR
Pälsängrar - Vågbandad pälsänger Attagenus woodroffei SKALBAGGAR
Vanlig ögonknäppare lövögonknäppare Denticollis linearis SKALBAGGAR
Vanlig snytbagge Hylobius abietis | ViVLAR SKALBAGGAR
Videbock Lamia textor - Långhorningar SKALBAGGAR
Virvelhårig tallknäppare Prosternon tesselatum SKALBAGGAR
Vivlar SKALBAGGAR
Vilken insekt - quizz TESTA DiNA KUNSKAPER
Vad är det för larv?/QUiZ TESTA DiNA KUNSKAPER
Tvestjärtar
Stickmyggor myggbett TVåViNGAR
Spetsrovbärfis Picromerus bidens SKiNNBAGGAR
Steklar - Hymenoptera STEKLAR
Röd sammetsstekel (större spindelstekel) Mutilla europaea STEKLAR
iNSEKTER
Häggspinnmal FJäRiLAR
Larver Lindmätare Erannis defoliaria FJäRiLAR
Larver som spinner in träd FJäRiLAR
Blå insekter - blå insekt TEMA
Vad äter insekter? TEMA
Galler
Holometabol utveckling - fullständig förvandling
Minor

 

 
 


Har inte sökt under iNSEKTSORDNiNGAR (översikt över de insektsordningar som finns i Sverige (antal arter, typ av utveckling etc).
 
 
 
 
ÖVRiGT
Det mesta som har med insekternas allmänna anatomi att göra illustreras under
MORFOLOGi/ANATOMi - bildvisning.
 
 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se