iNSEKTER iNOMHUS...
Insekter som kan dyka upp inomhus (om de kommer åt något att äta).
Några exempelANDRA SMÅKRYP
Om man har en väldigt fuktig källare kan den bli populär bland gråsuggorna (men då får det allt vara bra fuktigt).
 
Helt oskadliga övervintrare
En och annan insekt tycker om att övervintra i bl.a. sommarstugor, dit hör de gröna guldögonsländorna som är uppskattade "nyttoinsekter": de äter - mest under larvtiden - bladlöss med god aptit.

 

ORDET DU SÖKTE EFTER - bland i N S E K T E R - FÖREKOMMER...
 
i texten på följande sidor:
(OBS! - rubrikerna säger ibland mer än den ordning resultaten listas i; ljus text i högerkanten talar om i vilken avdelning sidan hör hemma)
 
Kackerlackor
Ängrar - pälsängrar och fläskängrar SKALBAGGAR
Ängrar - Fläskänger SKALBAGGAR
Museiänger Anthrenus museorum SKALBAGGAR
Svart nyckelpiga med röda fläckar Fyrfläckig tallpiga Exochomus quadripustulatus | NYCKELPiGOR SKALBAGGAR
Nyckelpigor SKALBAGGAR
Pälsänger - pälsängrar SKALBAGGAR
Tjuvbagge Ptinus fur SKALBAGGAR
Ullbagge Lagria hirta SKALBAGGAR
Pälsängrar - Vågbandad pälsänger Attagenus woodroffei SKALBAGGAR
Blomflugor TVåViNGAR
Flugor - Diptera/brachycera TVåViNGAR
Fönstermyggor - Anisopodidae TVåViNGAR
Blomfluga Getinglik blomfluga TVåViNGAR
Harkrankar - Tipuloidea TVåViNGAR
Kärrblomflugor Helophilus-arter TVåViNGAR
Lusflugor - Hippoboscidae | FLUGOR TVåViNGAR
Sorgmyggor - Sciaridae TVåViNGAR
Heteroptera - skinnbaggar SKiNNBAGGAR
Guldögonslända - stinkslända NäTViNGAR
Orthoptera - hopprätvingar - gräshoppor, vårtbitare, syrsor HOPPRäTViNGAR
Stövsländor STÖVSLÄNDOR
Silverborstsvansar/ silverfiskar
Ugnssmyg - Thermobia domestica

 

 
 


Har inte sökt under iNSEKTSORDNiNGAR (översikt över de insektsordningar som finns i Sverige (antal arter, typ av utveckling etc).
 
 
 
 
ÖVRiGT
Det mesta som har med insekternas allmänna anatomi att göra illustreras under
MORFOLOGi/ANATOMi - bildvisning.
 
 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se