Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

thysanoptera


 
kommer från grekiskans
 
thysanos = frans
oura = svans
 
Thysanoptera är den vetenskapliga benämningen på tripsar.

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se