Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

saccharina


 
kommer från grekiskans
 
sakcharon = socker
 
Möjligen kommer det urspr. från ett likalydande ostindiskt ord.

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se