Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

puppa


 
kommer från latinets
 
pupa = liten flicka
 
Vilstadium mellan larv och imago hos insekter med fullständig förvandling, t ex flugor, skalbaggar och fjärilar. Under puppstadiet äter insekten ingenting.
 
Det finns olika typer av puppor
fri puppa
mumiepuppa (fjärilspuppan)
puparium
 
Även en del insekter som hör till ordning med ofullständig förvandlig - t.ex. mjöllöss (HOMOPTERA/Växtsugare) - kan ha ett puppliknande stadium.

 
Se även:
 
larv
imago
holometabol
hemimetabol

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se