Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

pterostigmata


 
kommer från grekiskans
 
pteron = vinge
stigma = märke
 
Stora och tydliga vingfläckar (pterostigmata) hittar man hos bl.a. trollsländorna. (en bit ner på den här sidan finns bilder på olika pterostigmata)

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se