Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

parasit


 
kommer från grekiskans
 
para = vid, bredvid mm
sitos = spannmål, mat
 
En parasit är ett djur eller en växt som hämtar sin näring från en annan levande organism.
 
Parasiter som lever inuti andra djur kallas endoparasiter. Insekter som hör till endoparasiterna är t.ex. parasitsteklar, styng, stekelflugor, parasitflugor.
 
Parasiter som lever utanpå andra djur kallas ektoparasiter. Insekter som hör till ektoparasiterna är t.ex. loppor, löss, lusflugor, vägglöss (som inte är löss utan skinnbaggar. Bland spindeldjuren finns parasiter som olika kvalster (t.ex. fästingar)

 
Se även:
 
ektoparasit
endoparasit

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se