Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

mimikry


 
kommer från grekiskans
 
mimein = härma
 
En ofarlig insektsart imiterar utseendet hos en som är skyddad från fiender tack vare till exempel gift. I Sverige finns flera insektsarter som imiterar steklar. Som exempel kan nämnas getingbockar, en del blomflugor och en del fjärilar, t.ex. allmän poppelglasvinge och andra glasvingar.

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se