Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

hydrocorisae


 
kommer från grekiskans
 
'ydro- (hydro-) = vatten-
koris = insekt
dvs: vatteninsekt
 
Till vattenskinnbaggarna - Hydrocorisae - hör bl a vattenskorpioner, ryggsimmare och buksimmare. Vattenskinnbaggarna räknas till insektsordningen skinnbaggar - Heteroptera.

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se