Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

halterer


 
kommer från grekiskans
 
'altär (plural: 'alteres; från verbet 'allomai = hoppa)
 
Tvåvingarna (flugor och myggor) är försedda med halterer eller svängkolvar i stället för bakvingar. I haltererna finns ett antal sinnesorgan som hjälper tvåvingarna att hålla balansen under flygningen.
 
Hos vridvingarna - STREPSIPTERA - är det framvingarna som är ombildade till små svängkolvar.
 
Halterer är ett slags hantlar som användes - en i vardera handen - vid hopp i det gamla Grekland.

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta, e för epsilon, o för omikron och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se