Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

floem


 
kommer från grekiskans
 
phloios = inre mjuk bark
 
Växternas sildel där bl.a. bladlöss hämtar sin näring. I floemet transporteras vätska från bladen och det är den vätskan bladlöss och flera andra växtsugare suger i sig. Några växtsugare dricker i stället i xylemet.

 
Se även:
 
xylem
honungsdagg

 


 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se