Hittade följande om ursprunget till ordet du sökte efter.

endofytisk


 
kommer från grekiskans
 
endon = inne, i, inom
fyton = växt
 
Endofytisk äggläggning innebär att äggen läggs i växter och förekommer bl a hos en del trollsländearter. Äggmärken efter smaragdflickslända

 
Se även:
 
exofytisk

 


Bokstäverna å och ä finns inte i den klassiska grekiskans alfabet. Men två bokstäver för e finns det hursomhelst, nämligen epsilon ε och eta η och två bokstäver för o finns det också: omikron o och omega ω. Här använder jag ä för eta och å för omega.
 

 
 
Sidan gjordes av
iljflowsim.se
www.entomologi.se
Allt material på entomologi.se skyddas av upphovsrättslagen.
Inget material får användas utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten.
COPYRiGHT I Ljungström, iljflowsim.se.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem på adressen www.entomologi.se